เนื้อเพลง พลังรัก – จินตหรา พูนลาภ

เพลง : พลังรัก

ศิลปิน : จินตหรา พูนลาภ

เนื้อเพลง :

พลังรัก

จินตหรา พูนลาภ

(เกริ่น).ละตราบใด สองเฮานั่น

สองเฮายังยืนยัน

แม่นแนวกั้นกะตามส่าง.

หกปานใดกะต้องพา

สูงปานใด

กะคอยปีนข้าม เฮียงฮวย

ละทางสองฝ่ายพร้อมอีกด้วย

น้องกับพี่ยินดีดอม

ชายถนอมความฮัก ต่อกัน

โอย บ่มายม้าง

โลก จะเปลี่ยนผัน

ดึงเอาคืนวัน ไปพร้อมก็ตาม

ปีเดือน เคลื่อนไป

เปลี่ยนได้ ทุกคืนทุกยาม

จงเชื่อเถิดนะ

เชื่อน้อง เถิดนะ

มี มานะ อย่าฟังคำมุสา

ยุแหย่อย่างไรก็ตาม

สิ่งใดห้ามกันไว้ไม่ฟัง.

ถึงบางครั้งแนวกันกั้นส่อง

ว่าใจสองฝ่ายก้ำ

เป็นแปนแทนเดียว

บ่ลดเลี้ยว สองฝ่ายยังฮัก

ให้มันหนักคือหิน ติดดินบักคูน้ำ

ยามคนเว้า โบราณเฮายังว่า

หนักหนาซอยได้ นำไผใส่จ่ม

.ไม่กลัวไม่กลัว

สมองไม่มัว ถ้ารวมพลัง

ชีวิต เรายัง

ย่อมมีหวังสู้ทนต่อไป

หากรวมพลัง

สองฝ่ายมีหวังไม่อายใคร

ร่วมแรง ร่วมใจ

เส้นชัย ข้างหน้ายังรอ

.โลก หลอก ลวง

สังคม ก็หลอกลวงเหลือหลาย

จริงจังใจกัน ให้โลกได้อาย

สังคม ทั้งหลาย

สรรเสริญเยินยอ.

น้องขอวิงวอนใจตั้ง

น้องขอวิงวอนใจตั้ง

รวมพลังเป็นมั่นเป็นแก่น

พลัง รวมกันแน่นแฟ้น

สองข้าง ฮักบ่จาง

ฮักกะซ่าง สองฝ่ายใจหวัง

รวมพลัง สองทางน้องอ้าย

ฟ้าดินสลาย บ่ไล ร้าง

Be the first to like.
loading...