เนื้อเพลง ชายคนหนึ่ง – ศรุต

เพลง : ชายคนหนึ่ง

ศิลปิน : ศรุต

เนื้อเพลง :

เธอไม่ต้องกังวล

เธอไม่ต้องเกรงใจ

ความรักฉันที่ฝากไว้

เป็นเรื่องง่ายกว่านั้น

ฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่ง

ที่อยากดูแล

ห่วงใยเธอเท่านั้น

ขอแค่เพียงยังมีใคร

ที่ห่วงใยกัน

ไม่เคยต้องการสิ่งใด

ใจที่ฉันให้เธอ

เธอก็แค่รับไป

เธอไม่ต้องมอบสิ่งไหน

ตอบแทนมาให้ฉัน

ฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่ง

ที่อยากดูแล

ห่วงใยเธอเท่านั้น

ขอแค่เพียงยังมีใคร

ที่ห่วงใยกัน

ไม่เคยต้องการสิ่งใด

ขอแค่เศษส่วนหนึ่ง

จากใจของเธอ

หากพอจะมีให้ฉัน

ขอแค่เพียงยังมีใคร

ที่ห่วงใยกัน

ไม่เคยต้องการสิ่งใด

ฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่ง

ที่อยากดูแล

ห่วงใยเธอเท่านั้น

ขอแค่เพียงยังมีใคร

ที่ห่วงใยกัน

ไม่เคยต้องการสิ่งใด

ขอแค่เศษส่วนหนึ่ง

จากใจของเธอ

หากพอจะมีให้ฉัน

ขอแค่เพียงยังมีใคร

ที่ห่วงใยกัน

ไม่เคยต้องการสิ่งใด

ขอแค่เพียงยังมีใคร

ที่ห่วงใยกัน

ไม่เคยต้องการสิ่งใด

ไม่เคยต้องการสิ่งใด

Be the first to like.
loading...