เนื้อเพลง ฟันเฟืองหัวเหล็ก – คาราบาว

เพลง : ฟันเฟืองหัวเหล็ก

ศิลปิน : คาราบาว

เนื้อเพลง :

เราก็เป็นฟันเฟืองตัวหนึ่ง

ที่ขับเคลื่อนสังคม

คนเรียกเราว่าเด็กช่างกล

นักเรียนปนนักเลง

ในจิตใจเหมือนไฟร้อนผ่าว

เพื่อนเราถูกข่มเหง

เด็กช่างกลไม่ใช่นักเลง

ตีหัวหมาด่ากัน

เราก็เป็นฟันเฟืองตัวหลัก

ที่ผลักดันสังคม

เป็นนักรบของประชาชน

ตุลาฯ พฤษภา ทมิฬ

ครั้นผูกผ้าคาดหัวเมื่อไหร่

ใจเกินร้อยเกินหิน

เป็นอาสาแนวหน้าบ้าบิ่น

สละชีวินของตน

ลูกพระวิศษนุฟันเฟือง

เครื่องยนต์ เด็กช่างกลโรงงาน

เด็กไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

ก่อสร้างอุตสาหกรรม

ฟันเฟืองหัวเหล็ก ๆๆ

เรามาเป็นพี่น้องร่วมกัน

ร่วมผลักดันสังคม

คุมโรงงานสร้างสรรค์เครื่องกล

สร้างผลิตผลขึ้นมา

คุณความดีรุ้นพี่มากมาย

รุ่นน้องต้องรักษา

เด็กช่างกลขอให้สัญญา

เจอกันเมื่อชาติต้องการ

Be the first to like.
loading...