เนื้อเพลง Promise – Jang Yoon Jung

เพลง : Promise

ศิลปิน : Jang Yoon Jung

เนื้อเพลง :

SONG – 약속

ARTIST – 장윤정

ALBUM – 이산 : 笛奏龍鳴水 (적주용명수) (MBC 창사46주년 특별 기획 드라마)

기억 하나요 가슴 아픈 사연을

你还记得吗 那心痛的往事

ki o khana you kasuma pun sayionel

คีออ คานาโย คาซือมาพืน ซายอนึล

Do you still remember, those very painful matters

ท่านยังจำความเจ็บปวดที่ผ่านมาได้หรือไม่

내님 오실 날을 저울질 하나요

数着我的郎君归来的日子

naenim osil nalel coul qil hana you

แนนิม โอซิล นารึล ชออุลจิล ฮานาโย

Counting the days that my loved one would return

ณ วันเวลาที่เฝ้ารอคอยท่านหวนคืน

한참 후에야 그 마음을 알았죠

默然才发现心中的惆怅

han cham huyeya ku maumel arachou

ฮันชัม ฮูเอยา คือ มาอือมึล อารัทจโย

Silently only then do I discover my disconsolateness

ก็พลันได้รับรู้ถึงความเศร้าอาดูรในใจ

내가 아닌 곳에 머물러 있다는 걸

才明白您留在没有我的地方

neka ani kose momulro itanun koul

แนกา อานิน โคเซ มอมูลรอ อิทดานึน กอล

Only then do I understood that you are staying at a place that does not include me

เพราะท่านมิได้มีข้าอยู่เคียงข้างกาย

내게 올 순 없나요 사랑할 순 없었나요

无法回到我身边了吗 无法再相爱了吗

neke ol su nonayo saranghal su opsonayo

แนเก โอล ซูน็อบนาโย ซารังฮัล ซูน็อบซอทนาโย

Could you not return to my side? Could you not fall in love again?

กลับมาอยู่ข้างกายข้าไม่ได้หรือ รักข้าเช่นเดิมไม่ได้อีกแล้วหรือไร

그대 헤일 수 없는 맘 나 였던가요

对您无尽的思念就是我的心

kude hail su onu ma nayo donayo*

คือแด เฮอิล ซู ออบนึน มัม นา ยอทดอนกาโย

My heart is one that keeps you endlessly in my thoughts

ใจของข้าคนึงหาถึงท่านไม่มีที่สิ้นสุด

잊지 말아요 가슴 아픈 사랑이

不要忘记 那心痛的爱情

ichi mara you kasuma pun sarangi

อิทจี มาราโย คาซือมาพึน ซารางี

Do not forget that painful love

ขออย่าได้ลืม ความรักที่บาดลึกในใจนั้น

슬퍼하는 날엔 내가 서 있을께요

当你痛苦的时候我会守护在你身旁

sulpo hanun nalye neka so isul ke you

ซึลพอฮานึน นาเรน แนคา ซอ อิทซึลเกโย

When you suffer I will be by your side to protect you

เมื่อใดที่ท่านทุกข์ใจ จะมีข้าอยู่เคียงข้างเสมอ

—-music—-

내게 올 순 없나요 사랑할 순 없었나요

无法回到我身边了吗 无法再相爱了吗

neke ol su nonayo saranghal su opsonayo

แนเก โอล ซูน็อบนาโย ซารังฮัล ซูน็อบซอทนาโย

Could you not return to my side? Could you not fall in love again?

กลับมาอยู่ข้างกายข้าไม่ได้หรือ รักข้าเช่นเดิมไม่ได้อีกแล้วหรือไร

그대 헤일 수 없는 맘 나 였던가요

对您无尽的思念就是我的心

kude hail su onu ma nayo donayo*

คือแด เฮอิล ซู ออบนึน มัม นา ยอทดอนกาโย

My heart is one that keeps you endlessly in my thoughts

ใจของข้าคนึงหาถึงท่านไม่มีที่สิ้นสุด

이대로 안되나요 돌아올 길 잊었나요

不能就这么停留吗 忘记回来的路了吗

idaero andonayo dol a ol gil ichonayo

อีแดโร นันดเวนาโย โทราโอล กิล อิจอทนาโย

Could we not stop here? Could we not forget the return path?

หยุดอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรือ ท่านลืมหนทางกลับมาจนหมดสิ้นแล้วหรือไร

그대 헤일 수 없는 맘 나 였던가요

对您无尽的思念就是我的心

kude hail su onu ma nayo donayo

คือแด เฮอิล ซู ออบนึน มัม นา ยอทดอนกาโย

My heart is one that keeps you endlessly in my thoughts

ใจของข้าคนึงหาถึงท่านไม่มีที่สิ้นสุด

잊지 말아요 가슴 아픈 사랑이

不要忘记 那心痛的爱情

ichi mara you kasum apun sarangi

อิทจี มาราโย คาซือมาพึน ซารางี

Do not forget that painful love

ใจของข้าคนึงหาถึงท่านไม่มีที่สิ้นสุด

슬퍼하는 날엔 내가 서 있을께요

当你痛苦的时候我会守护在你身旁

sulpo hanun nalye neka so isul ke you

ซึลพอฮานึน นาเรน แนคา ซอ อีซึลเกโย

When you suffer I will be by your side to protect you

เมื่อใดที่ท่านทุกข์ใจ จะมีข้าอยู่เคียงข้างเสมอ

Be the first to like.
loading...