เนื้อเพลง อยากให้รู้ใจ – ต้อม เรนโบว์

เพลง : อยากให้รู้ใจ

ศิลปิน : ต้อม เรนโบว์

เนื้อเพลง :

กี่ครั้ง แล้วรัก

นั้นลา จาก

ลาจากเธอ ทิ้งไว้

ให้ร้าว ราน

ใครคอยดูแล

แหละคอยปลอบ ขวัญ

คอยเธอนานวัน

รอให้เหมือน เดิม

เธอ เคยคิดไหม

ใครที่คอย ห่วง

ยามถูกลวง ดวงใจ จนช้ำ ตรม

ยาม เธอเจ็บปวด

แหละเธอขื่น ขม

ฉัน ตรอมตรม กว่าเธอ

รู้หรือไม่

อยาก เพียงให้รู้ ใจ

ฉันมีสิ่ง แอบใฝ่ แหละฝัน

เร้น รักไว้ แสนนาน นับวัน

หวั่นเธอ จะจาก ฉันไป

อยาก เพียงให้รู้ ใจ

รู้ในสิ่ง แอบใฝ่ แหละฝัน

รับ รักไว้ ลบรอย แผลนั่น

ฝากดวงใจกัน

สักวัน เธอคงจะรู้ ดี

กี่ครั้ง แล้วรัก

นั้นลา จาก

ลาจากเธอ ทิ้งไว้

ให้ร้าว ราน

ใครคอยดูแล

แหละคอยปลอบ ขวัญ

คอยเธอนานวัน

รอให้เหมือน เดิม

เธอ เคยคิดไหม

ใครที่คอย ห่วง

ยามถูกลวง ดวงใจ จนช้ำ ตรม

ยาม เธอเจ็บปวด

แหละเธอขื่น ขม

ฉัน ตรอมตรม กว่าเธอ

รู้หรือไม่

อยาก เพียงให้รู้ ใจ

ฉันมีสิ่ง แอบใฝ่ แหละฝัน

เร้น รักไว้ แสนนาน นับวัน

หวั่นเธอ จะจาก ฉันไป

อยาก เพียงให้รู้ ใจ

รู้ในสิ่ง แอบใฝ่ แหละฝัน

รับ รักไว้ ลบรอย แผลนั่น

ฝากดวงใจกัน

สักวัน เธอคงจะรู้ ดี

อยาก เพียงให้รู้ ใจ

ฉันมีสิ่ง แอบใฝ่ แหละฝัน

เร้น รักไว้ แสนนาน นับวัน

หวั่นเธอ จะจาก ฉันไป

อยาก เพียงให้รู้ ใจ

รู้ในสิ่ง แอบใฝ่ แหละฝัน

รับ รักไว้ ลบรอย แผลนั่น

ฝากดวงใจกัน

สักวัน เธอคงจะรู้ ดี

อยาก เพียงให้รู้ ใจ

ฉันมีสิ่ง แอบใฝ่ แหละฝัน

เร้น รักไว้ แสนนาน นับวัน

หวั่นเธอ จะจาก ฉันไป

อยาก เพียงให้รู้ ใจ

รู้ในสิ่ง แอบใฝ่ แหละฝัน

รับ รักไว้ ลบรอย แผลนั่น

ฝากดวงใจกัน

สักวันเธอคงจะรู้ดี

Be the first to like.
loading...