เนื้อเพลง Kiss The Radio Logo Song – super junior

เพลง : Kiss The Radio Logo Song

ศิลปิน : super junior

เนื้อเพลง :

은혁: 성적이란 족쇄 집안일의 고생 직장상사의 끊임없는 잔소리 지워줄게

(อึนฮยอก) ซอง จอ กี รัน ชก ซเว ชี บา นี เร โค เซง ชิก จัง ซัง ซา เอ กึน นิม ออบ นึน ชัน โซ รี ชี วอ จุล เก

그대의 귓가에 속삭여 줄게

คือ เด เอ ควีท กา เอ ซก ซา กยอ ชุล เก

려욱(은혁): 키스해요(uh uh) 우리함께(우리 함께) 나누고 싶은 이 밤에(89.1의 kiss)

[รยออุค (อึนฮยอก)] คี ซือ เฮ โย (uh uh) อู รี ฮัม เก (อู รี ฮัม เก) นา นู โก ชี พึน อี พา เม (89.1เอ kiss)

이특(은혁): 느껴요(feel all right) 두 사람의(haha) 넘쳐나는 감성의 물결(kiss the radio)

[อีทึก (อึนฮยอก)] นือ กยอ โย (feel all right) ทู ซา รา เม (haha) นอม ชยอ นา นึน คัม ซอ เง มุล กยอล (kiss the radio)

이특(려욱)은혁(규현)예성: 특이와(특이와) 은혁이(은혁이) 전해주는 love telling voice

อีทึก (รยออุค) อึนฮยอก (คยูฮยอน) เยซอง ทือ กี วา (ทือ กี วา) อึน ฮยอ กี (อึน ฮยอ กี) ชอน เฮ จู นึน love telling voice

성민(은혁): 함께해요(함께하는 시간) 이제부터(이제부터 너와 내가)

ซองมิน (อึนฮยอก) ฮัม เก เฮ โย (ฮัม เก ฮา นึน ชี กัน) อี เจ บู ทอ (อี เจ บู ทอ นอ วา เน กา)

성민(은혁): 슈퍼주니어 특 ( 2시간 동안 함께 하는 Long Time 바로) 은혁의 kiss the radio

ซองมิน (อึนฮยอก) ซยู พอ จู นี ออ ทึก ( ชี กัน โท งัน ฮัม เก ฮา นึน Long Time พา โร) อึน ฮยอ เก kiss the radio

Be the first to like.
loading...