เนื้อเพลง เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อ – ออฟ ปองศักดิ์

เพลง : เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อ

ศิลปิน : ออฟ ปองศักดิ์

เนื้อเพลง :

เวลาเธอกอดคอ เล่นหยอกล้อกันอยู่ทุกวัน

way-laa ter got kor len yok lor gan yoo took wan

Whenever you hold my neck, play and tease each other everyday,

หัวใจมันสั่น ฝันละเมอคิดไปไกล

hua jai man san fan la-mer kit bpai glai

My heart sways, I dream and delude into countless imaginations.

เธอไม่เคยจะรู้ เพื่อนที่ดูแลเธอทุกวันข้างกาย

ter mai-koie-ja roo peuan tee doo lae ter took wan kaang gaai

You will never know a friend who takes care of you everyday by your side,

เค้ามีบางสิ่ง คิดไม่ซื่อกว่าเพื่อนกัน

kao mee baang sing kit mai seu gwaa peuan gan

He has something which he can’t think honestly than being friends.

ยิ่งเธอวางใจ ยิ่งสนิทกันมากเพียงใด

ying ter waang jai ying sa-nit gan maak piang dai

The more you rely on me, the more closely acquainted we get.

ยิ่งรู้สึกว่าเหมือนไกลออกไป ทั้งที่อยู่ใกล้ๆเธอ

ying roo-seuk waa meuan glai ok bpai tang tee yoo glai ter-ter

The more it feels like we’re far apart even though when I’m so close to you.

อยากจะดีใจ ที่ได้เป็นคนสำคัญของเธอ

yaak ja dee jai tee daai bpen kon sam-kan kong ter

I want to rejoice for being able to be an important person to you.

สุดท้ายต้องก็ยังต้องทุกข์ใจเสมอ เพราะรักเธอข้างเดียว

soot taai dtong gor yang dtong took jai sa-mer pror rak ter kaang dieow

In the end, I still felt distressed always because it’s a one-sided love affair.

มีเพียงความผูกพัน แค่เท่านั้นไม่เคยได้ใจ

mee piang kwaam pook-pan kae tao-nan mai koie daai jai

We’re merely connected, just that I never had your heart.

หวังไปเท่าไหร่ ก็เลือนลางทุกนาที

wang bpai tao-rai gor leuan-laang took naa tee

No matter how concerned I am it just seems indistinctive to you all the time.

ทำไมความห่วงใย ไม่เคยทำให้เธอรักกันซักที

tam-mai kwaam huang yai mai koie tam hai ter rak gan sak tee

Why does my concerns never made you love me once?

ไม่มีทางเปลี่ยน ให้เราเปลี่ยนจากเพื่อนกัน

mai mee taang bplian hai rao bplian jaak peuan gan

Why does my concerns never made you love me once?

ยิ่งเธอวางใจ ยิ่งสนิทกันมากเพียงใด

ying ter waang jai ying sa-nit gan maak piang dai

The more you rely on me, the more closely acquainted we get.

ยิ่งรู้สึกว่าเหมือนไกลออกไป ทั้งที่อยู่ใกล้ๆเธอ

ying roo-seuk waa meuan glai ok bpai tang tee yoo glai ter-ter

The more it feels like we’re far apart even though when I’m so close to you.

อยากจะดีใจ ที่ได้เป็นคนสำคัญของเธอ

yaak ja dee jai tee daai bpen kon sam-kan kong ter

I want to rejoice for being able to be an important person to you.

สุดท้ายต้องก็ยังต้องทุกข์ใจเสมอ เพราะรักเธอข้างเดียว

soot taai dtong gor yang dtong took jai sa-mer pror rak ter kaang dieow

In the end, I still felt distressed always because it’s a one-sided love affair.

(Interlude)

ยิ่งเธอวางใจ ยิ่งสนิทกันมากเพียงใด

ying ter waang jai ying sa-nit gan maak piang dai

The more you rely on me, the more closely acquainted we get.

ยิ่งรู้สึกว่าเหมือนไกลออกไป ทั้งที่อยู่ใกล้ๆเธอ

ying roo-seuk waa meuan glai ok bpai tang tee yoo glai ter-ter

The more it feels like we’re far apart even though when I’m so close to you.

อยากจะดีใจ ที่ได้เป็นคนสำคัญของเธอ

yaak ja dee jai tee daai bpen kon sam-kan kong ter

I want to rejoice for being able to be an important person to you.

สุดท้ายต้องก็ยังต้องทุกข์ใจเสมอ เพราะรักเธอข้างเดียว

soot taai dtong gor yang dtong took jai sa-mer pror rak ter kaang dieow

In the end, I still felt distressed always because it’s a one-sided love affair.

ยิ่งเธอวางใจ ยิ่งสนิทกันมากเพียงใด

ying ter waang jai ying sa-nit gan maak piang dai

The more you rely on me, the more closely acquainted we get.

ยิ่งรู้สึกว่าเหมือนไกลออกไป ทั้งที่อยู่ใกล้ๆเธอ

ying roo-seuk waa meuan glai ok bpai tang tee yoo glai ter-ter

The more it feels like we’re far apart even though when I’m so close to you.

อยากจะดีใจ ที่ได้เป็นคนสำคัญของเธอ

yaak ja dee jai tee daai bpen kon sam-kan kong ter

I want to rejoice for being able to be an important person to you.

สุดท้ายต้องก็ยังต้องทุกข์ใจเสมอ เพราะรักเธอข้างเดียว

soot taai dtong gor yang dtong took jai sa-mer pror rak ter kaang dieow

In the end, I still felt distressed always because it’s a one-sided love affair.

Be the first to like.
loading...