เนื้อเพลง alejandro – Lady Gaga

เพลง : alejandro

ศิลปิน : Lady Gaga

เนื้อเพลง :

I know that we are young

And I know that you may love me

But I just can’t be with you like this anymore

Alejandro

She’s got both hands

In her pocket

And she won’t look at you (won’t look at you)

She hides true love

En su bolsillo

She’s got a halo around her finger

Around you

You know that I love you boy

Hot like Mexico

Rejoice

At this point I’ve gotta choose

Nothing to lose

Don’t call my name

Don’t call my name

Alejandro

I’m not your babe

I’m not your babe

Fernando

Don’t wanna kiss

Don’t wanna touch

Just smoke my cigarette and hush

Don’t call my name

Don’t call my name

Roberto

Alejandro

Alejandro

Ale-Alejandro

Ale-Alejandro-e-ro

Stop

Please, just let me go

Alejandro

Just let me go

She’s not broken

She’s just a baby

But her boyfriend’s like her dad

Just like a dad

And all those flame that

Burned before him

Now he’s gotta firefight

Got-cool the bad

You know that I love you boy

Hot like Mexico

Rejoice

At this point I’ve gotta choose

Nothing to lose

Don’t call my name

Don’t call my name

Alejandro

I’m not your babe

I’m not your babe

Fernando

Don’t wanna kiss

Don’t wanna touch

Just smoke my cigarette and hush

Don’t call my name

Don’t call my name

Roberto

Alejandro

Alejandro

Ale-Alejandro

Ale-Alejandro-e-ro

Don’t bother me

Don’t bother me

Alejandro

Don’t call my name

Don’t call my name

Bye Fernando

I’m not your babe

I’m not your babe

Alejandro

Don’t wanna kiss

Don’t wanna touch

Fernando

Don’t call my name

Don’t call my name

Alejandro

I’m not your babe

I’m not your babe

Fernando

Don’t wanna kiss

Don’t wanna touch

Just smoke my cigarette and hush

Don’t call my name

Don’t call my name

Roberto

Alejandro

Alejandro

Ale-Alejandro

Ale-Alejandro-e-ro

Be the first to like.
loading...