เนื้อเพลง รักฉันนั้นเพื่อเธอ – พิ้งค์ แพนเตอร์

เพลง : รักฉันนั้นเพื่อเธอ

ศิลปิน : พิ้งค์ แพนเตอร์

เนื้อเพลง :

ถึง จะแสน ไกล ไกล ถึงใต้หล้า

สุด ขอบฟ้า แสน ไกล

ไกล เพียงดวง ดาว ฉัน หรืออา-ทร

แม้ จะร้อน ดังตะวัน

กำ ลัง ใจ ฉัน ยังคงมั่น

ใจฉันไม่เคยหวั่น ต่อ ขวากหนาม

ขอ ให้เธอรักฉัน เต็ม ดวงใจ

ถึงจะทุกข์ เท่าไหร่ จะสู้ ทน

ดุจ ดังขุน เขา หรือ จะไป สน

ต่อลมฝน ฟ้า ดิน

ดนตรีถึง จะแสน นาน นาน นับแรมปี

แต่ ฉันนี้ เฝ้า คอย

คอยวันคืนมา มา เป็นคู่ใจ เก็บ รักไว้ คงมั่น

กาล เว-ลา หรือ จะมาเกี่ยว

ใจฉันยังเด็ดเดี่ยว อยู่เสมอ

ฉัน ยังซึ้งถึงวัน ที่เธอกับฉัน

พร่ำ รัก รำพันเพียงเราสอง

รัก ที่แสน หวาน รัก ที่แสน หวาน

รักฉันนั้น เพื่อ เธอ

ดนตรี

ถึง จะแสน นาน นาน นับแรมปี

แต่ ฉันนี้ เฝ้า คอย

คอยวันคืนมา มา เป็นคู่ใจ เก็บ รักไว้ คงมั่น

กาล เว-ลา หรือ จะมาเกี่ยว

ใจฉันยังเด็ดเดี่ยว อยู่เสมอ

ฉัน ยังซึ้งถึงวัน ที่เธอกับฉัน

พร่ำ รัก รำพันเพียงเราสอง

รัก ที่แสน หวาน รัก ที่แสน หวาน

รักฉันนั้น เพื่อ เธอ…

Be the first to like.
loading...