เนื้อเพลง Follow me – 2NE1

เพลง : Follow me

ศิลปิน : 2NE1

เนื้อเพลง :

2NE1, 2010, you know how we do it

If you ain’t know, now you know

Let me show you somethin real quick, follow me

날 따라 해봐요 날 따라 해봐요 날 따라 해봐요 이렇게 eh

นัล ตา รา แฮ พวา โย นัล ตา รา แฮ พวา โย นัล ตา รา แฮ พวา โย อี รอฮ เก eh

날 따라 해봐요 날 따라 해봐요 날 따라 해봐요 이렇게 eh

นัล ตา รา แฮ พวา โย นัล ตา รา แฮ พวา โย นัล ตา รา แฮ พวา โย อี รอฮ เก eh

날 따라 해봐요 날 따라 해봐요 날 따라 해봐요 이렇게 eh

นัล ตา รา แฮ พวา โย นัล ตา รา แฮ พวา โย นัล ตา รา แฮ พวา โย อี รอฮ เก eh 날 따라 해봐요 날 따라 해봐요 날 따라 해봐요 이렇게 eh

นัล ตา รา แฮ พวา โย นัล ตา รา แฮ พวา โย นัล ตา รา แฮ พวา โย อี รอฮ เก eh

ลองทำตัวเหมือนฉันดูสิ ลองทำตัวเหมือนฉันดูสิ ลองทำตัวเหมือนฉันดูสิ แบบนี้ไง *4

한숨따윈 제발 그만 쉬고 어서 나를 따라와

ฮัน ซุม ตา วีน เจ พัล คือ มัน ซวี โก ออ ซอ นา รึล ตา รา วา

이제 생각은 다 버리고 그저 네 맘대로 자 움직여봐

อี เจ แซง กา กึน ดา พอ รี โก คือ ชอ เน มัม แด โร ชา อุม จี คยอ พวา

ช่วยหยุดพักหายใจ แล้วตามฉันมาเร็วๆสิ

ตอนนี้ทิ้งความคิดทั้งหลายของคุณออกไปซะ ขยับไปอย่างที่คุณต้องการก็พอ

거칠게 달려보자 feels good tonight

กอ ชีล เก ดัล รยอ โบ จา feels good to night

더 빨리 갈 테니 절대 눈 감지마

ทอ ปัล รี กัล เท นี ชอล แด นุน คัม จี มา

มาดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนที่เราวิ่งอย่างเร่งรีบ รู้สึกดีในคืนนี้

ห้ามปิดตานะ เพราะเรากำลังจะไปให้เร็วขึ้นกว่าเดิม

I got that thang thang if you know what I mean

It goes bang bang, you can’t handle it

ฉันได้รับ thang thang ถ้าคุณรู้ว่าฉันหมายถึงอะไร

มันจะ bang bang คุณถือมันเอาไว้ไม่ได้หรอก

하하하 재밌는걸, yes 라라라 난 특별한걸

ฮาฮาฮา แจ มิซ นึน คอล, yes รารารา นัน ทึก พยอล ฮัน กอล Call me M-I-N-Z-Y M-I-N-Z-Y, Yes 자 빠져봐 let’s go!

Call me M-I-N-Z-Y M-I-N-Z-Y, Yes จา ปา ชยอ พวา let’s go!

Hahaha เรื่องสนุกๆ Say Lalala ฉันคือเด็กสาวที่ไม่ธรรมดา

เรียกฉันว่า M I N Z Y , M I N Z Y , Yes ดูนั่น Let’s Go!

날 따라 해봐요 날 따라 해봐요 날 따라 해봐요 이렇게 eh

นัล ตา รา แฮ พวา โย นัล ตา รา แฮ พวา โย นัล ตา รา แฮ พวา โย อี รอฮ เก eh

날 따라 해봐요 날 따라 해봐요 날 따라 해봐요 이렇게 eh

นัล ตา รา แฮ พวา โย นัล ตา รา แฮ พวา โย นัล ตา รา แฮ พวา โย อี รอฮ เก eh

날 따라 해봐요 날 따라 해봐요 날 따라 해봐요 이렇게 eh

นัล ตา รา แฮ พวา โย นัล ตา รา แฮ พวา โย นัล ตา รา แฮ พวา โย อี รอฮ เก eh

날 따라 해봐요 날 따라 해봐요 날 따라 해봐요 이렇게 eh

นัล ตา รา แฮ พวา โย นัล ตา รา แฮ พวา โย นัล ตา รา แฮ พวา โย อี รอฮ เก eh

ลองทำตัวเหมือนฉันดูสิ ลองทำตัวเหมือนฉันดูสิ ลองทำตัวเหมือนฉันดูสิ แบบนี้ไง *4

눈치따윈 이제 그만 보고 어서 너를 보여봐

นุน ชี ตา วีน อี เจ คือ มัน โพ โก ออ จอ นอ รึล โพ ยอ พวา

네가 원하던거잖아 step by step 절대로 멈추지마

เน กา วอน ฮา ดอน กอ จัน ฮา step by step ชอล แด โร มอม ชู จี มา

ตอนนี้หยุดหลอกตัวเองซ้ะ แล้วโชว์มันให้ฉันดู

มันคือสิ่งที่คุณต้องการ step by step ไม่ต้องหยุด

다 같이 날아보자 up in the sky

ดา กา ที นา รา โบ จา up in the sky

더 높이 갈 테니 정신을 붙잡아

ทอ โน พี คัล เท นี ชอง จี นึล พุล จา พา

มาลองโบยบินไปบนท้องฟ้าด้วยกันเถอะ

ยึดเอาไว้ให้แน่นถึงจิตวิญญาณของคุณ เพราะเรากำลังจะไปยังที่ๆสูงกว่าเดิม

I got that thang thang if you know what I mean

It goes bang-a bang-a bang, bang-a bang-a bang,

ฉันได้รับ thang thang ถ้าคุณรู้ว่าฉันหมายถึงอะไร

มันจะ bang-a bang-a bang, bang-a bang-a bang

하하하 재밌는걸, say 라라라 난 특별한걸

ฮาฮาฮา แจ มีซ นึน คอล, say รารารา นัน ทึก พยอล ฮัน กอล Call me M-I-N-Z-Y M-I-N-Z-Y, Yes 자 빠져봐 let’s go

Call me M-I-N-Z-Y M-I-N-Z-Y, Yes จา ปา ชยอ พวา let’s go

Hahaha เรื่องสนุกๆ Say Lalala ฉันคือเด็กสาวที่ไม่ธรรมดา

เรียกฉันว่า M I N Z Y , M I N Z Y , Yes ดูนั่น Let’s Go!

날 따라 해봐요 날 따라 해봐요 날 따라 해봐요 이렇게 eh

นัล ตา รา แฮ พวา โย นัล ตา รา แฮ พวา โย นัล ตา รา แฮ พวา โย อี รอฮ เก eh

날 따라 해봐요 날 따라 해봐요 날 따라 해봐요 이렇게 eh

นัล ตา รา แฮ พวา โย นัล ตา รา แฮ พวา โย นัล ตา รา แฮ พวา โย อี รอฮ เก eh

날 따라 해봐요 날 따라 해봐요 날 따라 해봐요 이렇게 eh

นัล ตา รา แฮ พวา โย นัล ตา รา แฮ พวา โย นัล ตา รา แฮ พวา โย อี รอฮ เก eh

날 따라 해봐요 날 따라 해봐요 날 따라 해봐요 이렇게 eh

นัล ตา รา แฮ พวา โย นัล ตา รา แฮ พวา โย นัล ตา รา แฮ พวา โย อี รอฮ เก eh

ลองทำตัวเหมือนฉันดูสิ ลองทำตัวเหมือนฉันดูสิ ลองทำตัวเหมือนฉันดูสิ แบบนี้ไง *4

에~에~에~ 프랄~

เอ~ เอ~ เอ~ พือ รัลล~

에~에~에~에~에~에~에~에~에~에~에~에~ You’ve got me feeling like

เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ you’ ve got me feeling like 에~에~에~에~에~에~에~에~에~에~에~에~ Come again

เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ come again

에~에~에~에~에~에~에~에~에~에~에~에~ You’ve got me feeling like

เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ you’ ve got me feeling like 에~에~에~에~에~에~에~에~에~에~에~에~ Come again

เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ เอ~ come again

eh eh eh ตอบรับมันไป~

eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh คุณทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกับ

eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh มาอีกครั้ง

Eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh คุณทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกับ

Eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh มาอีกครั้ง

날 따라 해봐요 날 따라 해봐요 날 따라 해봐요 이렇게 eh

นัล ตา รา แฮ พวา โย นัล ตา รา แฮ พวา โย นัล ตา รา แฮ พวา โย อี รอฮ เก eh

날 따라 해봐요 날 따라 해봐요 날 따라 해봐요 이렇게 eh

นัล ตา รา แฮ พวา โย นัล ตา รา แฮ พวา โย นัล ตา รา แฮ พวา โย อี รอฮ เก eh

날 따라 해봐요 날 따라 해봐요 날 따라 해봐요 이렇게 eh

นัล ตา รา แฮ พวา โย นัล ตา รา แฮ พวา โย นัล ตา รา แฮ พวา โย อี รอฮ เก eh

날 따라 해봐요 날 따라 해봐요 날 따라 해봐요 이렇게 eh

นัล ตา รา แฮ พวา โย นัล ตา รา แฮ พวา โย นัล ตา รา แฮ พวา โย อี รอฮ เก eh

ลองทำตัวเหมือนฉันดูสิ ลองทำตัวเหมือนฉันดูสิ ลองทำตัวเหมือนฉันดูสิ แบบนี้ไง *4

Be the first to like.
loading...