เนื้อเพลง ฉันทำเพื่อเธอ – ตอง

เพลง : ฉันทำเพื่อเธอ

ศิลปิน : ตอง

เนื้อเพลง :

เราไม่เคยรู้ ไม่เคยแสดงถ้อยคำ

แจ่มชัดเพียงการกระทำจากในใจ

และไม่เคยพูดจา ไม่มีคำอธิบาย

ส่วนลึกลงไปที่ใจมีให้กัน

เราไม่อาจรู้ ทำไมเมื่อใครร้าวราน

ก็ร้าวสะเทือนแทนกันได้มากมาย

เมื่อคนนึงร้อนรน ต้องมีคนหนึ่งร้อนใจ

ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดไม่รู้ตัว

ทุ่มเทเอาชีวิตเข้าเสี่ยง ไม่อาจทนให้เธอเจ็บ

เหมือนสองคน หนึ่งหัวใจไม่อาจแยกกัน

เจ็บปวดแทนได้ทุกอย่าง

ใช้หัวใจเป็นเกราะป้องกัน

ก็ยอมทั้งนั้นเมื่อฉันทำเพื่อเธอ

(จะอยู่ยังไง หากฉันต้องเสียเธอ)

เราต่างคงรู้ ว่าคำหมื่นพันถ้อยคำ

ไม่ชัดเท่าการกระทำอย่างที่เห็น

สิ่งที่เรารู้ดี มีเพียงใจที่ชัดเจน

ไม่รักก็คงไม่เป็นเช่นนี้เลย

ทุ่มเทเอาชีวิตเข้าเสี่ยง ไม่อาจทนให้เธอเจ็บ

เหมือนสองคน หนึ่งหัวใจไม่อาจแยกกัน

เจ็บปวดแทนได้ทุกอย่าง

ใช้หัวใจเป็นเกราะป้องกัน

ก็ยอมทั้งนั้นเมื่อฉันทำเพื่อเธอ

(จะอยู่ยังไง หากฉันต้องเสียเธอ)

ทุ่มเทเอาชีวิตเข้าเสี่ยง ไม่อาจทนให้เธอเจ็บ

เหมือนสองคน หนึ่งหัวใจไม่อาจแยกกัน

เจ็บปวดแทนได้ทุกอย่าง

ใช้หัวใจเป็นเกราะป้องกัน

ก็ยอมทั้งนั้นเมื่อฉันทำเพื่อเธอ

(จะอยู่ยังไง หากฉันต้องเสียเธอ)

Be the first to like.
loading...