เนื้อเพลง ไม่เจอไม่จำ – โรส ศิรินทิพย์

เพลง : ไม่เจอไม่จำ

ศิลปิน : โรส ศิรินทิพย์

เนื้อเพลง :

หลอกตัวไม่เคยสำเร็จหลอกตัวเองว่าเธอเห็น ใจ

หลอกตัวเองว่าเรานั้นคงทำได้ คิดอะไรไป

ไกล อย่างนั้นบอกตัวเองว่ามันไม่จริง

บอกตัวเองตักเตือนทุกวันบอกตัวเองว่า

เรา ไม่ควรฟุ้งซ่านไม่รำคาญตัวเองหรือไง

เข้าข้างตัวเองทุกทีว่าเธอนั้นดีตอบ

ตอบ ความหวังดีที่เราให้ไป

มองดูก็รู้ รู้กันอยู่และเข้าใจ

ว่า ทำอย่างไงก็คงไม่มีทาง

เบื่อ ตัวเองที่คอยฝันใฝ่เบื่อตัวเอง

ที่เตือนไม่ฟังก็ปล่อยตัวเองให้มันช้ำใจ

เสีย บ้างถ้าไม่เจอมันคงไม่จำ

เข้า ข้างตัวเองทุกทีว่าเธอนั้นดีตอบ

ตอบความหวังดีที่เราให้ไป

มอง ดูก็รู้ รู้กันอยู่และเข้าใจ

ว่าทำอย่างไงก็คงไม่มีทาง

เบื่อตัวเองที่คอยฝันใฝ่เบื่อตัวเองที่เตือนไม่ ฟัง

ก็ปล่อยตัวเองให้มันช้ำใจเสียบ้าง

ถ้า ไม่เจอมันคงไม่จำ ถ้าไม่เจอมันคงไม่จำ

Be the first to like.
loading...