เนื้อเพลง ขอจันทร์ – พลพล

เพลง : ขอจันทร์

ศิลปิน : พลพล

เนื้อเพลง :

จันทร์เจ้าเอ๋ยจะไม่ขอข้าวแกงแหวนใด ไม่ใส่ใจไม่ขอวอนจากดวงจันทร์

แม้ขอจันทร์ดั่งใจฝันอย่างนั้นได้จริง มีสิ่งเดียวที่คิดจะอยากขอจันทร์

จะขอให้มีแค่ใครคนหนึ่ง ที่จะไม่ทำให้ช้ำและไม่ทำให้เราเศร้าใจ

อยากจะเพียงขอให้มีซักคนเคียงใกล้ ให้เขามีความจริงใจและไม่คิดจะทำร้ายกัน

จันทร์เจ้าเอ๋ยข้าเคยถูกคนทิ้งไป ทำให้ใจต้องร้าวรานอยู่เสมอ

แม้ขอจันทร์ได้ดังฝันก็คงได้เจอ เจอกับใครที่เขามีใจให้จริง

จะขอให้มีแค่ใครคนหนึ่ง ที่จะไม่ทำให้ช้ำและไม่ทำให้เราเศร้าใจ

อยากจะเพียงขอให้มีซักคนเคียงใกล้ ช่วยซับน้ำตาปลอบโยน เมื่อยามใจเหงา

ยามที่เราผิดหวัง…มีไหมจะขอ ให้มีแค่ใครคนหนึ่งที่จะไม่ทำให้ช้ำ

และไม่ทำให้เราเศร้าใจอยากจะเพียงขอ ให้มีซักคนเคียงใกล้ช่วยซับน้ำตา

ปลอบโยน เมื่อยามใจเหงายามที่เราผิดหวัง…ขอจันทร์

Be the first to like.
loading...