เนื้อเพลง ผิดที่เขา – หวาย

เพลง : ผิดที่เขา

ศิลปิน : หวาย

เนื้อเพลง :

เกี่ยวกับคนของเธอกับใครของเธอก่อนเราจะคบกัน

เธอเคยคิดหรือเปล่า เคยรู้หรือเปล่า ว่าฉันน่ะรู้ทัน

ที่ไม่ได้พูด ก็แค่ไม่พูด ตอนที่มาคบกัน…ถูกมั้ยเธอ

แต่ในตอนนี้เธอทำไมนะเธอ พึ่งอยากตัดสินใจ

เกิดจะกลัวเขาเจ็บ จะกลัวเขาเจ็บไม่อยากทำร้ายใคร

เธอพูดอย่างนั้น ว่ารักแต่ฉัน แต่ว่าฉันกลับต้องไป…ถูกเหรอเธอ

ฉันรักเธอ เธอรักใคร ถามหัวใจ เวลาไม่ใช่เงื่อนไข

WHO CARES เรื่องอะไรฉันต้องมารับผิด

WHO CARES ทั้งที่ฉันก็ไม่ได้ทำผิด

WHO CARES ต่อให้ผิด แต่ฉันเองก็มีสิทธิ

ที่จะมาทีหลังแต่มันก็รักเธอ

WHO CARES แม้ว่าฉันจะไม่ได้มาก่อน

WHO CARES แล้วทำไมฉันจะต้องไปก่อน

ไม่รู้แหละ ถ้าเขาเกิด จะไม่ยอม อ่ะก็เลือกแบบนี้ก็ผิดที่เขานี่

แต่ก็ไม่ได้โกรธ ไม่ต้องขอโทษ แค่เธอต้องเหลียวแล

แอบมีความรู้สึก มันเลยรู้สึกว่าเธอไม่ค่อยแฟร์

ก็ไม่ได้ดื้อ ก็ไม่ได้ดื้อ ก็แค่ไม่ค่อยแคร์…ผิดมั้ยเธอ

แต่ในตอนนี้เธอทำไมนะเธอ พึ่งอยากตัดสินใจ

เกิดจะกลัวเขาเจ็บ จะกลัวเขาเจ็บไม่อยากทำร้ายใคร

เธอพูดอย่างนั้น ว่ารักแต่ฉัน แต่ว่าฉันกลับต้องไป…ถูกเหรอเธอ

ฉันรักเธอ เธอรักใคร ทั้งหัวใจ เวลาไม่ใช่เงื่อนไข

WHO CARES เรื่องอะไรฉันต้องมารับผิด

WHO CARES ทั้งที่ฉันก็ไม่ได้ทำผิด

WHO CARES ต่อให้ผิด แต่ฉันเองก็มีสิทธิ

ที่จะมาทีหลังแต่มันก็รักเธอ

WHO CARES แม้ว่าฉันจะไม่ได้มาก่อน

WHO CARES แล้วทำไมฉันจะต้องไปก่อน

ไม่รู้แหละ ถ้าเขาเกิด จะไม่ยอม อ่ะก็เลือกแบบนี้ก็ผิดที่เขานี่

WHO CARES เรื่องอะไรฉันต้องมารับผิด

WHO CARES ทั้งที่ฉันก็ไม่ได้ทำผิด

WHO CARES ต่อให้ผิด แต่ฉันเองก็มีสิทธิ

ที่จะมาทีหลังแต่มันก็รักเธอ

WHO CARES แม้ว่าฉันจะไม่ได้มาก่อน

WHO CARES แล้วทำไมฉันจะต้องไปก่อน

ไม่รู้แหละ ถ้าเขาเกิด จะไม่ยอม อ่ะก็เลือกแบบนี้ก็ผิดที่เขานี่

WHO CARES WHO CARES WHO CARES

WHO CARES WHO CARES WHO CARES

ต่อให้ผิด แต่ฉันเองก็มีสิทธิ ที่จะมาทีหลังแต่มันก็รักเธอ

WHO CARES WHO CARES WHO CARES

WHO CARES WHO CARES WHO CARES

ไม่รู้แหละ ถ้าเขาเกิด จะไม่ยอม อ่ะก็แล้วแบบนี้ก็ผิดที่เขานี่

WHO CARES

Be the first to like.
loading...