เนื้อเพลง Can You Hear Me – Taeyeon (snsd)

เพลง : Can You Hear Me

ศิลปิน : Taeyeon (snsd)

เนื้อเพลง :

조금만 아파도 눈물나요

โช กึม มัน อา พา โด นุน มล นา โย

แม้เพียงเล็กน้อยที่หยาดน้ำตาแห่งความเจ็บปวดจะไหลริน

(Even though it hurts but a little tears form)

가슴이 소리쳐요

คา ซึม มี โซ รี ชยอ โย

ฟังดูสิ เสียงหัวใจของฉัน

(My heart screams out)

그대 앞을 그대 곁을지나면

คือ แด อับ พึล คือ แด คยอท ทึล ชี นา มยอน

ถ้าฉันผ่านหน้าเธอไป หรือแค่เคียงข้างเธอ

(If I pass in front of you beside you)

온통 세상이 그대 인데

อน ทง เซ ซาง งี คือ แด อิน เด

โลกทั้งใบของฉันนั้น มีเพียงแต่เธอ

(You were my whole world)

그대만 그리는데

คือ แด มัน คือ รี นึน เท

มีเพียงแต่เธอเท่านั้น

(I want only you)

그대 앞에선 숨을 죽여요

คือ แด อับ เพ ซอน ซุม มึล จุก คยอ โย

แต่เมื่ออยู่ตรงหน้าเธอ ฉันกลับอึดอัดใจ

(But I can’t breathe when I’m in front of you)

내게 그대가 인연이 아닌 것처럼

แน เก คือ แด กา อิน ยอน นี อา นีน คอจ ชอ รอม

ราวกับเป็นโชคชะตาที่เธอไม่ได้คู่กับฉัน

(As if you weren’t my destiny)

그저스치는 순간인 것처럼

คือ จอ ซือ ชี นึน ซุน กัน นีน คอจ ชอ รอม

เหมือนเป็นแค่ช่วงเวลาเพียงสั้นๆ

(As if this was just a fleeting moment)

쉽게 날 지나치는 그대 곁에

ชีบ เก นัล จี นา ชี นึน คือ แด คยอท เท

ฉันทำพลาดไปทุกครั้ง เมื่ออยู่ใกล้เธอ

(Next to you who just let me go so easily)

또 다 가 갈 한 걸음 조차

โต ทา กา กัล ฮัน กอล รึม โจ ชา

ยิ่งเข้าใกล้ แม้เพียงก้าวเดียว

(I go closer to you step by step)

체 뗄수 없을 지라도

เช เตล ซู ออบ ซึล จี รา โท

แม้ว่าจะไม่สามารถจากเธอไปได้เลย

(Although I cannot move at all)

서성이게해 눈물짓게해..

ซอ ซอง งี เก แฮ นุน มุล จีซ เก แฮ..

หยาดน้ำตายังคงไหลริน..

(You make me restless you make me cry)

바보처럼 아이 처럼

พา โบ ชอ รอม อา อี ชอ รอม

ราวกับคนโง่ ราวกับเด็ก

(Like a fool , like a child)

차라리 그냥 웃어버려

ชา รา รี คือ นยัง อุจ ซอ พอ รยอ

แต่ฉันก็ยังพยายามฝืนหัวเราะออกมา

(I want to just laugh it off instead)

점점 다가설수록 자꾸 겁이 나지만

ชอม จอม ทา กา ซอล ซู รก ชา กู คอบ บี นา จี มัน

แต่ยิ่งเข้าใกล้เธอเท่าไหร่ ฉันก็ยิ่งรู้สึกหวั่นไหว

(The closer I get to you)

이 사랑은 멈출수가 없나봐

อี ซา ราง งึน มอม ชุล ซู กา ออบ นา บวา

ว่าฉันคงไม่สามารถหยุดความรักนี้ได้

(Although I get more scared)

왜 내 사랑만 더 딘거죠

แว แน ซา ราง มัน ทอ ทิน กอ จโย

ทำไมนะ ความรักของฉันถึงได้เกิดขึ้นเมื่อมันสายไปแล้ว

(I guess I cannot stop this love)

내 사랑만 힘들죠

แน ซา ราง มัน ฮิม ดึล จโย

ความรักของฉันมันช่างยากเย็นนัก

(If even from a long distance)

그대앞에 그대곁에 있어도

คือ แด อับ เพ คือ แด คยอท เท อิซ ซอ โด

ฉันจะมองเธอจากตรงนี้

(I could look upon you)

온통 세상이 그대인데

อน ทง เซ ซาง งี คือ แด อิน เด

โลกทั้งใบของฉันนั้น มีเพียงแต่เธอ

(You were my whole world)

그대만 보이는데

คือ แด มัน โบ อี นึน เท

มีเพียงเธอเท่านั้นที่ฉันมองเห็นได้

(I want only you)

그대앞에선 난 먼곳만 봐요

คือ แด อับ เพ ซอน นัน มอน คจ มัน บวา โย

แต่เมื่ออยู่ตรงหน้าเธอ ฉันกลับหันไปทางอื่น

내게 그대가 꼭 마지막인 것 처럼

แน เก คือ แด กา กก มา ชี มัก กีน คอจ ชอ รอม

ราวกับเธอกับฉันไม่ได้เป็นของกันและกัน

(As if you weren’t my destiny)

내겐 마지막 순간인 것 처럼

แน เคน มา จี มัก ซน กัน มีน คยอจ ชอ รอม

ราวกับเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของฉัน

쉽게 날 지나치는 그대곁에

ชีบ เก นัล จี นา ชี นึน คือ แด คยอท เท

ฉันทำพลาดไปทุกครั้ง เมื่ออยู่ใกล้เธอ

(Next to you who just let me go so easily)

또 다가갈 한 걸음조차

โต ทา กา กัล ฮัน กอล รึม โจ ชา

ยิ่งเข้าใกล้ แม้เพียงก้าวเดียว

(I go closer to you step by step)

체뗄 수 없을 지라도

เช เตล ซู ออบ ซึล จี รา โท

แม้ว่าจะไม่สามารถจากเธอไปได้เลย

(Although I cannot move at all)

서성이게해 눈물짓게해..

ซอ ซอง งี เก แฮ นุน มุล จีจ เก แฮ..

หยาดน้ำตายังคงไหลริน..

(You make me restless you make me cry)

바보 처럼 아이처럼

พา โบ ชอ รอม อา อี ชอ รอม

ราวกับคนโง่ ราวกับเด็ก

(Like a fool , like a child)

차라리 그냥 웃어버려

ชา รา รี คือ นยัง อุจ ซอ พอ รยอ

แต่ฉันก็ยังพยายามฝืนหัวเราะออกมา

(I want to just laugh it off instead)

점점 다가설수록 자꾸 겁이 나 지만

ชอม จอม ทา กา ซอล ซู รก ชา กู คอบ บี นา จี มัน

แต่ยิ่งเข้าใกล้เธอเท่าไหร่ ฉันก็ยิ่งรู้สึกหวั่นไหว

(The closer I get to you)

이 사랑은 멈출 수 가없나봐

อี ซา ราง งึน มอม ชุล ซู กา ออบ นา บวา

ว่าฉันคงไม่สามารถหยุดความรักครั้งนี้ได้อีก

(I guess this love can’t stop)

먼발치서 나 잠시라도

มอน พัล ชี ซอ นา ชัม ชี รา โด

เพียงครู่เดียว จากมุมที่ห่างไกล

그대 바라볼 수 있어도

คือ แด พา รา โบล ซู อิจ ซอ โด

ก็แค่หวังว่าจะได้พบเธออีกเท่านั้น

(Even if I can only see you from far away)

그게 사랑이죠

คือ เก ซา ราง งี จโย

นี่แหละ….คือความรัก

(It is love)

혹시 이 기다림이

ฮก ชี อี คี ดา ริม มี

บางทีการรอคอย

(Perhaps if this wait)

이그리움이

อี คือ รี อุม มี

คือสิ่งที่ฉันโหยหา

(This longing)

닿을때면 들릴때면

ทา ฮึล แต มยอน ดึล ริล แต มยอน

ทั้งในยามสัมผัส และในยามได้ยิน

(Reaches you)

차라리 모른 척해줘요

ชา รา รี โม รึน ชอก แฮ ชวอ โย

คงจะดีกว่าถ้าเธอแกล้งทำเป็นไม่รู้สึก

(You will just act as if you don’t notice)

그대에게 갈수록 자꾸 겁이 나 지만

คือ แด เย เก คัล ซู รก ชา กู คอบ บี นา จี มัน

ยิ่งเข้าใกล้เธอเท่าไหร่ ก็ยิ่งรู้สึกหวั่นไหวมากขึ้นเท่านั้น

(Everytime I approach you , I become more scared)

이 사랑은 멈출 수 가없네요

อี ซา ราง งึน มอม ชุล ซู กา ออบ เน โย

ว่าฉันคงไม่สามารถหยุดรักนี้ได้อีกเลย

(I guess this love can’t stop)

Be the first to like.
loading...