เนื้อเพลง mountain spring – tvxq

เพลง : mountain spring

ศิลปิน : tvxq

เนื้อเพลง :

Deep in the mountain, far away

who will come to drink the spring…

(믹키) 깊은 산속 옹달샘 누가 와서 먹나요

(มิกกี้) กิพ พึน ซัน โซก โอง ดัล แซม นู กา วา ซอ มอก นา โย

(영웅) 맑고 맑은 옹달샘 누가 와서 먹나요

(ยองอุง) มัล โก มัล กึน โอง ดัล แซม นู กา วา ซอ มอก นา โย

(시아) 새벽에 토끼가 눈 비비고 일어나

(ซีอา) แซ บยอก เก โท กี กา นุน พี บี โก อิล รอ นา

(유노) 세수 하러 왔다가 물만 먹고 가지요

(ยูโน) เซ ซู ฮา รอ วาซ ดา กา มุล มัน มอก โก กา จี โย

Deep in the mountain, far away

who will come to drink the spring…

(최강) 깊은 산속 옹달샘 누가 와서 먹나요

(ชเวกัง) กิพ พึน ซัน โซก โอง ดัล แซม นู กา วา ซอ มอก นา โย

(영웅) 맑고 맑은 옹달샘 누가 와서 먹나요

(ยองอุง) มัล โก มัล กึน โอง ดัล แซม นู กา วา ซอ มอก นา โย

(믹키) 달밤에 노루가 숨바꼭질 하다가

(มิกกี้) ดัล บัม เม โน รู กา ซุม บา โกก จิล ฮา ดา กา

(최강) 목마르면 달려와 얼른 먹고 가지요

(ชเวกัง) โมก มา รือ บยอน ดัล รยอ วา ออล ริน มอก โก กา จา โย

(유노) 새벽에 토끼가 눈 비비고 일어나

(ยูโน) แซ บยอก เก โท กี กา นุน พี บี โก อิล รอ นา

(시아) 세수 하러 왔다가 물만 먹고 가지요

(ซีอา) เซ ซู ฮา รอ วาซ ดา กา มุล มัน มอก โก กา จี โย

who will come to drink the spring…

Be the first to like.
loading...