เนื้อเพลง คำนั้น – สี่เต่าเธอ

เพลง : คำนั้น

ศิลปิน : สี่เต่าเธอ

เนื้อเพลง :

ทุกเวลา ที่เธอเอ่ยคำนั้น ว่ารักเธอคงมั่น แต่ฉันยังรู้สึก…ว่างเปล่า

และเวลา ที่เธอเอ่ยคำถาม ดอกไม้ที่มีให้กัน แต่ฉันยังรู้สึก…ว่างเปล่า

ตาของเธอ ยิ่งดู ยิ่งหวั่นไหว

ก็หัวใจของเธอ ฝากไว้ให้หัวใจของใคร

เธอคงรู้ตัวดีข้างใน…ใจเธอนั้นยังคงเป็นของใคร

ไม่อยากฟังคำใดที่เธอพูดมา…แค่คำว่าเธอรักฉัน

เธอเอ่ยแต่คำนั้น อยู่ทุกวัน แต่ความจริงใจของเธอเล่าวันไหน ฉันจะได้

เธอเอ่ยแต่คำนั้น อยู่ทุกวัน แต่ความจริงใจของเธอเล่าวันไหน ฉันจะได้จากเธอ

เธอไม่เคย เข้าใจข้างในฉัน คำนั้นไม่มีค่า ดอกไม้ก็ไม่มีค่าพอ

เธอคงรู้ตัวดีข้างใน…ใจเธอนั้นยังคงเป็นของใคร

ไม่อยากฟังคำใดที่เธอพูดมา…แค่คำว่าเธอรักฉัน

เธอเอ่ยแต่คำนั้น อยู่ทุกวัน แต่ความจริงใจของเธอเล่าวันไหน ฉันจะได้

เธอเอ่ยแต่คำนั้น อยู่ทุกวัน แต่ความจริงใจของเธอเล่าวันไหน ฉันจะได้จากเธอ…

ว่าเธอรักฉัน ว่าเธอรักฉัน เธอรักฉัน

เธอเอ่ยแต่คำนั้น อยู่ทุกวัน แต่ความจริงใจของเธอเล่าวันไหน ฉันจะได้

เธอเอ่ยแต่คำนั้น อยู่ทุกวัน แต่ความจริงใจของเธอเล่าวันไหน ฉันจะได้จากเธอ…

ความจริงใจไม่เคยจะได้จากเธอ…ความจริงใจไม่เคยจะได้จากเธอ

Be the first to like.
loading...