เนื้อเพลง I love you – barney

เพลง : I love you

ศิลปิน : barney

เนื้อเพลง :

I love you, You love me

We’re a happy family

With a great big hug and a kiss from me to you

Won’t you say you love me too

I love you, You love me

We’re best friends like friends should be

With a great big hug and a kiss from me to you

Won’t you say you love me too!

Be the first to like.
loading...