เนื้อเพลง บินหลา – แฮมเมอร์

เพลง : บินหลา

ศิลปิน : แฮมเมอร์

เนื้อเพลง :

บินหลา บินมา บินเรื่อยมา เล่นลม

ชื่นชม ธรรมชาติ อันที่งาม สะอาดตา

ต้นยาง ยืนทะนง อวดทรวดทรง ไม่ยอมให้ข่ม

ต้านทาน แรงลม ไม่เคยพรั่น หวั่นเกรง

บินหลา บินมา บินเรื่อยมา เล่นลม

ชื่นชม ธรรมชาติ อันที่งาม สะอาดตา

สุริยา สาดแสงมา สวยหนักหนา เมื่อเพลาเช้า

สายลม แผ่วเบา ยาม เช้า ช่างสุขสม

บินหลา บินมา บินเรื่อยมา เล่นลม

ชื่นชม ธรรมชาติ อันที่งาม สะอาดตา

Solo 18 Bars…17…18..

บินหลา บินมา เกาะต้นยาง อันสูงใหญ่

แต่มี พรานไพร ใจ ร้าย คอยจ้องยิง

บินหลา บินมา บินเรื่อยมา เล่นลม

ชื่นชม ธรรมชาติ อันที่งาม สะอาดตา

โธ่เอ๋ย พรานไพร เหตุไฉน ใจร้ายจริง

ไม่น่า มายิง บินหลา จนสิ้นใจ

บินหลา บินหลา เคยบินมา เล่นลม

บัดนี้ ไม่ชื่นชม เพราะบินหลา มาจากไกล

บินหลา บินหลา บินหลา บินหลา

บินหลา บินหลา บินหลา มาจากไกล

Be the first to like.
loading...