เนื้อเพลง ในฝัน – มาลีฮวนน่า

เพลง : ในฝัน

ศิลปิน : มาลีฮวนน่า

เนื้อเพลง :

หากฝันว่าฉันและเธอ

ละเมอความรักร่วมกัน

ทุกทุกวันแสนสุขฤทัย

หากความรักนั้นหนักเหลือ

แนบเนื้อเชื้อรักดังไฟ

ฉันขอตายบนตักนาง

หากเราได้รักร่วมกัน

ผูกพันกระสันแน่นเหนียว

ขอรักเดียวไม่จืดและจาง

หากเป็นดั่งเช่นที่หมาย

จะตายฉันไม่ขอห่าง ขอรักนางเนื้อนวลแน่นอน

มอบ..ใจและกายทุกสิ่งมั่นหมาย

ถึงตัวตายไม่คลายรักก่อน

สู้ทนอ้อนวอน ยอมฝันแม้ยามหลับนอนทนกอดหมอนนานมา

หากฝันฉันไม่หลอกหลอน ตื่นนอนคงพบหน้าน้อง

สมดังปองใจปรารถนา

หากเป็นดังเช่นที่หมาย

จะตายฉันไม่นำพา ขอบูชาน้องนางแน่นอน

…………

หากฝันฉันไม่หลอกหลอน ตื่นนอนคงพบหน้าน้อง

สมดังปองใจปรารถนา

หากเป็นดังเช่นที่หมาย

จะตายฉันไม่นำพาขอบูชาน้องนางแน่นอน

……………

Be the first to like.
loading...