เนื้อเพลง เทียนมีมี่ – เติ้ง ลี่ จวิน

เพลง : เทียนมีมี่

ศิลปิน : เติ้ง ลี่ จวิน

เนื้อเพลง :

เทียนมี้หมี่ หนี่เซียวเตอเทียนมี้มี่

เฮาเสียงฮวาเอ๋อ ไคไจ้ชุนฟงหลี

ไคไจ้ชุนฟงหลี่ใจหนาลี

ใจหนาลีเจียกวั๋วนี

นีตีเซียวหยงเจอยั่งโซวโหว่ซิน

โหว่อีซี่อเสี่ยงปู้ฉีอ้า

ใจ่หมงลี(*)หมง ลี

หมงลีเจียนกว่านี้

เถียน หมี เซียวเตอตัวเถียนมี้

ซื่อนี ซื่อนี หมงชุนลี้จิ้วซื่อนี้ใจหน้าลี

ใจหน้าลีเจียนกว๋านี้นีตีเซียวหยงเจอยั่งโซงโหว่ซิน

โหว่อีซี่เสี่ยงปู้ฉี อ้า ใจ่หมงลี(*)

Be the first to like.
loading...