เนื้อเพลง หนทางสู่รัก – อรวี สัจจานนท์

เพลง : หนทางสู่รัก

ศิลปิน : อรวี สัจจานนท์

เนื้อเพลง :

Cmแม้หัวใจยังใฝ่สุขสม

อย่าระทม ถึงรักจะไม่ แลเหลียว

รักมอบไป เพียงข้างเดียว

ถึงไร้เสี้ยว รักตอบแทน อันใด

ใคร หากทำได้เช่นนี้

ดุจสวรรค์นั้นบ่งชี้ ทางยิ่งใหญ่

ทุกแห่งหน จรดลอย่างสดใส

เพราะจิตใจกว้างไกล

ใหญ่เหลือ เส้นทาง

แต่รักในใจ ใครจะแลเห็น

ทุกข์ยากลำเค็ญ

ก็ไม่แปรเปลี่ยน เจือจาง

รักลอยไปใจอ้างว้าง

อย่าหลงทาง สร้างความหวัง นำไป

ใคร ที่ใจหักเห

เพราะทุ่มเท ให้รักไป จนล้นใจ

คาดคะเน ผิดพลาดไป

ผลจึงครองหมองใหม้

ไป่ชั่วนิจนิรันดร์

เมื่อฉันรักเธอ เธอก็รักฉัน

เราบอกรักกัน ไม่มีวันจืดจาง

แล้วเราไย ต้องเหินห่าง

ปล่อยฉันหลงทาง เสาะหารัก หลายปี

ฉัน ต้องหม่นหมาง

หาหนทาง คืนกลับสู่รัก ไม่พบสักที

โปรดเถิดรัก โปรดบ่งชี้

หนทางที่ ครองชีพนี้ รื่นรมย์

โปรดเถิดรัก โปรดบ่งชี้

หนทางที่ ครองชีพนี้ รื่นรมย์

Be the first to like.
loading...