เนื้อเพลง อุษาสวาท – แจ้

เพลง : อุษาสวาท

ศิลปิน : แจ้

เนื้อเพลง :

อุษาสวาท ( Dm )

ยาม อุษาฟ้ากระจ่าง

ทั่วนภางค์สว่างแล้ว

ตื่นนินทราเสียเถิด น้องแก้ว

สว่างแล้วนะ แก้วตา

>แจ้วจำเรียง

เสียงกระซิบสั่งดั่งสัญญา

กระซิบคำรักว่า

อุษาสวาทปอง

อย่าข้องใจ

มอบฤทัยไว้ร่วมกัน

>ยามน้องหนาวตัก

พี่ซบ ทรวงพักตร์

ออกไอรักจะอุ่นพลัน

อย่าโศรกศัลย์ ขวัญตา

เจ้าอย่าลืมสัมพันธ์

ปองรักกัน จนวันตาย

>ใจ ผูกพันรักกันจนกว่า

ดินและฟ้าจะมลาย

อุษานี้มีมนต์ ดลรักสลักใจ

ร่วมสายใยสวาทเอย

..ดนตรี..Solo….

>ยาม อุษาฟ้ากระจ่าง

ทั่วนภางค์สว่างแล้ว

ตื่นนินทราเสียเถิด น้องแก้ว

สว่างแล้วนะ แก้วตา

>แจ้วจำเรียง

เสียงกระซิบสั่งดั่งสัญญา

กระซิบคำรักว่า

อุษาสวาทปอง

อย่าข้องใจ

มอบฤทัยไว้ร่วมกัน

>ยามน้องหนาวตัก

พี่ซบ ทรวงพักตร์

ออกไอรักจะอุ่นพลัน

อย่าโศรกศัลย์ ขวัญตา

เจ้าอย่าลืมสัมพันธ์

ปองรักกัน จนวันตาย

>ใจ ผูกพันรักกันจนกว่า

ดินและฟ้าจะมลาย

อุษานี้มีมนต์ ดลรักสลักใจ

ร่วมสายใยสวาทเอย

..จบเพลง..

Be the first to like.
loading...