เนื้อเพลง ดวงใจกับความรัก – พระราชนิพนธ์

เพลง : ดวงใจกับความรัก

ศิลปิน : พระราชนิพนธ์

เนื้อเพลง :

ค่ำคืนนภาดาราพราว

ประกายแสงดาวพราวตา

ดาษเรียงเคียงแสงดวงจันทรา

เพลินชมแสงพรายนภา

เห็นดวงดาราล้อมจันทร์

ที่จริงนั้นเดือนและดวงดาว

ต่างเรืองแสงวาวพราวพรรณ

ด้วยแรงจากแสงดวงตะวัน

จึงมีแสงเดือนงามครัน

แสงดาวประชันน่าชม

เปรียบดวงดาวและดวงเดือน

ก็เหมือนแม้นแววมโนรมย์

เปล่งแววไปเปลี่ยนใจชม

ด้วยจินตนาอารมณ์นานาประการ

แน่นอนแท้จริงคือดวงใจ

ส่องแววรักไปยืนนาน

เปรียบดังกับแสงตะวันตระการ

ยังคงแสงงามสะคราญ

แสงทองยืนนานเรื่อยมา

ตะวันฉายมาดาราราย

ส่องแสงพริ้มพรายนัยน์ตา

รื่นรมย์ชมแสงดวงจันทรา

ชมดาวล้อมเดือนงามตา

พริ้มพรายนภาแสงงาม

มาตรแม้นสูญดวงตะวันไป

ประดาแสงในฟ้าทราม

ผู้คนสัตว์ไม้จะตายตาม

ตะวันสูญไปเป็นยาม

ล้วนมีแต่ความมืดมน

เปรียบดวงดาวและดวงเดือน

ก็เหมือนแม้นแววมโนรมย์

เปล่งแววไปต่างใจคน

เปลี่ยนแปลงไปตามใจตนเวียนวนจนตาย

ตะวันนั้นเหมือนดังดวงใจ

หากสิ้นแสงไปรักคลาย

ขาดความรักเหมือนชีวาวาย

จะเป็นหรือตายทั้งใจและกาย

ไม่วายโศรกโทรม

Be the first to like.
loading...
LINE it!