เนื้อเพลง ไม่ลืม – U.H.T.

เพลง : ไม่ลืม

ศิลปิน : U.H.T.

เนื้อเพลง :

ที่รัก…เธอพอจะรู้อะไรบ้างมั้ย

tee ruk…ter por ja roo a-rai baang mai

My love…do you know?

วันที่เธอเหงาข้างในหัวใจ รู้สึกได้มั้ยว่าใครคิดถึงเธอ

wun tee ter ngao kaang nai huajai roo seuk dai mai waa krai kit teung ter

Days you feel lonely inside your heart. Can you feel someone missing you?

ที่รัก…มีใครเคยพูดให้ฟังบ้างมั้ย

tee ruk…mee krai ker-ee poot hai fung baang mai

My love…has anyone ever told you.

ว่าคนคนนี้ยังลืมไม่ได้ แม้แต่ฝันก็ยังมีเธอ

waa kon kon nee yung leum mai dai mae dtae fun gor yung mee ter

That someone cannot forget. Even in their dreams you’re there.

เปลี่ยนแปลงตัวเองมาแล้วเท่าไร เปลี่ยนใจตัวเองไม่เคยจะได้

blian blaeng dtua eng maa laow tao rai blian jai dtua eng mai ker-ee ja dai

How many times have I changed? And yet, I can’t change my feelings.

ติดอยู่ในคืนวันที่ดีกับเธอ

dtit yoo nai keun wun tee dee gup ter

I am stuck in the past when we were together.

ไม่อาจจะลืมได้สักวัน ไม่ลืม ไม่ลืม ไม่ลืม

mai art ja leum dai suk wun mai leum mai leum mai leum

I don’t think that one day I’ll forget you. I won’t forget, won’t forget, won’t forget.

เมื่อเธอยังคงเป็นของสำคัญของหัวใจ

meua ter yung kong ben kong sam kun kong hua jai

You’re still the important to my heart.

และอยากจะลืมได้ซักที จะลืมเธอลงเช่นไร

lae yaak ja leum dai suk tee ja leum ter long chen rai

Even if I wanted to, how could I ever forget you?

เมื่อวันเวลาไม่ยอมลบเธอจากใจ ยังคิดถึงเธอไม่ลืม

meua wun wae-la mai yorm lob ter jaak jai yung kit teung ter mai leum

Even now I refuse to erase you from my feelings, I still miss you. I won’t forget.

ที่รัก…เคยมีบางครั้งฉันลองตัดใจ ลองทำชีวิตตัวเองซะใหม่

tee ruk…ker-ee mee baang krung chun long dtut jai long tam chee wit dtua eng sa mai

My love…was there ever a time when I tried to cut you off? Tried to be alone.

ไปเจอไปพบใครๆให้ไกลเธอ

bai jer bai pob krai krai hai glai ter

Or even been with someone to make me forget you?

แต่เหมือนใจมันยังดื้อไม่ยอมเปลี่ยนไป

dtae muean jai mun yung deu mai yorm blian bai

But it’s like my feelings are still good, they refuse to change.

ไม่มีตรงไหนข้างในหัวใจ ที่ถูกเว้นไว้เพื่อลืมเธอ

mai mee dtrong nai kaang nai hua jai tee took wen wai peua leum ter

There was never any intention in my heart to seek a time when I would have forgotten you.

เปลี่ยนแปลงตัวเองมาแล้วเท่าไร เปลี่ยนใจตัวเองไม่เคยจะได้

blian blaeng dtua eng maa laow tao rai blian jai dtua eng mai ker-ee ja dai

How many times have I changed? And yet, I can’t change my feelings.

ติดอยู่ในคืนวันที่ดีกับเธอ

dtit yoo nai keun wun tee dee gup ter

I am stuck in the past when we were together.

ไม่อาจจะลืมได้สักวัน ไม่ลืม ไม่ลืม ไม่ลืม

mai art ja leum dai suk wun mai leum mai leum mai leum

I don’t think that one day I’ll forget you. I won’t forget, won’t forget, won’t forget.

เมื่อเธอยังคงเป็นของสำคัญของหัวใจ

meua ter yung kong ben kong sam kun kong hua jai

You’re still the important to my heart.

และอยากจะลืมได้ซักที จะลืมเธอลงเช่นไร

lae yaak ja leum dai suk tee ja leum ter long chen rai

Even if I wanted to, how could I ever forget you?

เมื่อวันเวลาไม่ยอมลบเธอจากใจ ยังคิดถึงเธอไม่ลืม

meua wun wae-la mai yorm lob ter jaak jai yung kit teung ter mai leum

Even now I refuse to erase you from my feelings, I still miss you. I won’t forget.

เธอยังคิดถึงฉันรึเปล่า เธอยังเหมือนคนเก่า ยังรักกันอยู่บ้างมั้ย

ter yung kit teung chun reu blao ter yung meuan kon gao yung ruk gun yoo baang mai

Do you still think of me? Do you still feel the same way? Do you still love me like before?

ฉันยังมีเธอที่เป็นที่สุดคนเดียวของใจ

chun yung mee ter tee ben tee soot kon dee-o kong jai

I still believe you are the one and only in my feelings

ไม่อาจจะลืมได้สักวัน ไม่ลืม ไม่ลืม ไม่ลืม

mai art ja leum dai suk wun mai leum mai leum mai leum

I don’t think that one day I’ll forget you. I won’t forget, won’t forget, won’t forget.

เมื่อเธอยังคงเป็นของสำคัญของหัวใจ

meua ter yung kong ben kong sam kun kong hua jai

You’re still the important to my heart.

และอยากจะลืมได้ซักที จะลืมเธอลงเช่นไร

lae yaak ja leum dai suk tee ja leum ter long chen rai

Even if I wanted to, how could I ever forget you?

เมื่อวันเวลาไม่ยอมลบเธอจากใจ ยังคิดถึงเธอไม่ลืม

meua wun wae-la mai yorm lob ter jaak jai yung kit teung ter mai leum

Even now I refuse to erase you from my feelings, I still miss you. I won’t forget.

ฉันยังไม่ลืม

chun yung mai leum

I haven’t forgotten.

Be the first to like.
loading...