เนื้อเพลง ที่เดิมของคนแพ้ – อาร์ต

เพลง : ที่เดิมของคนแพ้

ศิลปิน : อาร์ต

เนื้อเพลง :

งมงาย นี่คืองมงาย

คำที่ใช้เรียกคนอย่างฉัน

เพ้อฝัน และยังรอคอย

คนที่ร้างลาจะกลับคืน

ที่ทุ่มเท ให้รักหวนคืน

หวังว่าวันหนึ่งจะชนะใจ

แต่ไม่เลย เธอไม่หวั่นไหว

เธอไม่เคยอ่อนใจให้เลย

ก็ต้องยอมแพ้ แม้ว่าที่แท้ฉันยังรักเธออยู่เลย

ได้แต่ยอมรับ ว่าคนที่แพ้ต้องกลับมายืนที่เดิม

ที่ๆ ตัวฉันไม่เหลือใคร

ที่ๆ วันนี้ไม่มีเธอเหมือนเดิม

เมื่อคนที่หมดรัก คือคนที่ไม่คืนกลับมา

รู้ซึ้งก็เพิ่งรู้ซึ้ง ว่าต้องลืมเธอให้หมดใจ

เวลาที่มันยาวนาน คงไม่ช่วยทำเธอเปลี่ยนใจ

ที่ทุ่มเท ให้รักหวนคืน

หวังว่าวันหนึ่งจะชนะใจ

แต่ไม่เลย เธอไม่หวั่นไหว

เธอไม่เคยอ่อนใจให้เลย

ก็ต้องยอมแพ้ แม้ว่าที่แท้ฉันยังรักเธออยู่เลย

ได้แต่ยอมรับ ว่าคนที่แพ้ต้องกลับมายืนที่เดิม

ที่ๆ ตัวฉันไม่เหลือใคร

ที่ๆ วันนี้ไม่มีเธอเหมือนเดิม

เมื่อคนที่หมดรัก คือคนที่ไม่คืนกลับมา

ก็ต้องยอมแพ้ แม้ว่าที่แท้ฉันยังรักเธออยู่เลย

ได้แต่ยอมรับ ว่าคนที่แพ้ต้องกลับมายืนที่เดิม

ที่ๆ ตัวฉันไม่เหลือใคร

ที่ๆ วันนี้ไม่มีเธอเหมือนเดิม

เมื่อคนที่หมดรัก เธอคงไม่กลับมา

ก็ต้องยอมแพ้ แม้ว่าที่แท้ฉันยังรักเธออยู่เลย

ได้แต่ยอมรับ ว่าคนที่แพ้ต้องกลับมายืนที่เดิม

ที่ๆ ตัวฉันไม่เหลือใคร

ที่ๆ วันนี้ไม่มีเธอเหมือนเดิม

เมื่อคนที่หมดรัก คือคนที่ไม่คืนกลับมา

ไม่มีวันกลับมา ไม่มีวันกลับมา

Be the first to like.
loading...