????????? Kaiko Catharsis – nightmare

???? : Kaiko Catharsis

?????? : nightmare

????????? :

Ikuta no

Toki wo kesa na

Ikura ka oto de kina de

Shi rasu ni kuete i ite

O kuro do shi no no

Su kushi sou dsou

Neshi o wo hiru

Kuki no tsu

Habute wo toshite soto

Aoi de tsu no sho

Ao mo ko i de seba

Kudo no ko

Tsu soba i ki mi da ike

Ima yori sukoshi

Mishi ka ika mito

Seki sorone aga rone

Ma rueni ika mu tei yo

Muse keru

Sube no i ori

Subete ga nasuka shise ni

A kure de mieru

Kaga ro wo ni

Yure ide iru

To wo ikeshiki

Ki ito ka ro wasu

Ima wo

Wasu ke i ko woge

Ude no maruda kani

Te i ko no

Yuri so so muse mishi ude

Kawari uku no wo

Kawara ra i wono

Boku wa deni wo era una

Kasana taki bido subi are

Kobore oshite e iga

Sora une rara uwo

Kimi ga shi i teru

Kina shite

Sore no i no

Kimi no mi dori

Kawari te date

Kau shiu ta eni

Omou

Osene i kibi ga

No sho une

Mina iro shibu uni

Teshi tebo kura dela tei uno kana

Sukoshi kuwa une

Kowa ku e u kebo

Kanashi mase naku

Wa a iri te i tube

Na u kono kino shiwa

Kuwa wo hiki

No ku tebe o kataru seshu

Ani kei wa yowi

Sukere ta to kiwa

Kimi no koto o moi ga so

Be the first to like.
loading...
LINE it!