เนื้อเพลง ลำล่องคึดฮอดคืนนอนนา – มนต์แคน แก่นคูน

เพลง : ลำล่องคึดฮอดคืนนอนนา

ศิลปิน : มนต์แคน แก่นคูน

เนื้อเพลง :

เพลง ลำล่องคึดฮอดคืนนอนนา

เกริ่น แฟน แฟน เอ๋ย… หล่ะหัวนาดอนตอนยามแล้ง…

นั่งใต้ฮ่มกกสะแบง บัดลมแล้งได้พัดผ่าน

โอ้ยเด้หนอแนมลงท่งความกันดาร ลมหัวกุดพัดไห่งกุ้มดินเป็นปุ้ม..ไหง่ใส่ตา เอย….

1 หล่ะคึดฮอดเด้… คึดฮอดแฟนผู้ข้า ผู้ลาถิ่นเด้อดินดอน

จากนาดอนเข้าเมืองกรุง บ่อนหุ่งเฮืองอยู่เมืองฟ้า

หล่ะลืมเถียงนาแล้วบ้อน้อง ลืมนาหนองแล้วซั่นตี้

ลืมแล้วบ้อตั้งแต่กี้ เฮาเคยเกี้ยวย่างลัดกัน เอย….

2 หล่ะปลายธันวาหนาวสะบั้น หนาวจนสั่นคืนนอนนา

หล่ะตกดึกมาสะนูดัง ได้นั่งฟัง เอย….อยู่เคียงน้อง

หล่ะหนาวกลางคืนหัวลมล่อง นั่งบังกองล้อมข้าวใหญ่

หล่ะมืออ้ายยังคว้าใส่ เธอตกใจหยิกข้างท้องชายหลงฮ้องพ้อผ่องดาว

3 หล่ะล้อมข้าวเหนียวข้าวจ้าว มวลสาวบ่าวพากันตี

น้องผู้วี ข้าวสะนุ ถืกซัดเฟียงเอย….เสียงครางโอ้ย

หล่ะดึกลมโชยแฮงหนาวจั่น เธอกับฉันยังยิ้มใส่

ผู้เฒ่านั่งผิงไฟ มวลหมู่สาวบ่าวเว้าเทียวแซวเจ้าแม่ย่าหนาว เอย…

4 หล่ะเสร็จจากนาข้าวขึ้นเล้า เจ้าผลัดว่าสิลงกรุง

ต้นมันสูง ธกส. จ่าย บ่ พอเอย….หาเงินเพิ่ม

หล่ะลืมความเดิมล่ะบ้อน้อง ก่อนไปหันมามอง เอย….ยิ้มเศร้าๆ ถ่าน้องแหน่

หล่ะเดี๋ยวนี้เหลือน้อตั้งแต่ ภาพความหลังบ่อนนั่งเว้า… วันใด๋เจ้าสิอ่วยมา เอย…

5 หรือไปหลงไฟส่องจ้า เอย… เป็นสาวส่าอยู่ในกรุง

ลืมผ้าถุงแพรลาย เอย…. เจ้าเปลี่ยนใจ ล่ะบ้อน้อง

หล่ะชายยังคอยเด้อยังถ่า ใกล้สิฮอดพฤษภาเบิดลมแล้งฝนสิอ่วย

หล่ะฝากสายลมบอกน้องด้วย เอย… ให้มาช่วยพ่อฮุดนาสัญญารอ เอย… โอ๊ะโอ่เอย…

ชู้พี่… เจ้าผู้หนีให้คืนบ้าน…

Be the first to like.
loading...