เนื้อเพลง ลืมไม่ลง – แหวน

เพลง : ลืมไม่ลง

ศิลปิน : แหวน

เนื้อเพลง :

บอกใจ ให้ลืม

ลืมความ เจ็บช้ำ วันเก่า

ให้ลืม ครั้งเรา

ยังเคย รักกัน

บอกใจ ให้ลืม

ให้ลืม ว่ารัก เธอมั่น

แต่ใจ ไหวหวั่น

จำเธอ ขึ้นใจ

ข่มใจ เท่าไร

ทำไม ไม่ลืม ไม่เลือน

จิตยัง ย้ำเตือน

ถึงวัน ชิดใกล้

จดจำ แม้วัน

ที่เรา แรกรัก ฝันใฝ่

จวบจน สุดท้าย

ที่พราก จากเธอ

เลือน ลาง แต่กลับชัด

ทุกที ที่จำ

จำแล้วช้ำ จำว่าหัวใจ

ไม่อยาก จากเธอ

แต่ก็จาก กันไปแล้ว

นานแล้ว นี่เธอ

แล้วทำไม ต้องจำไว้

แปลกจริง หัวใจ

นี่มันก็ใจ ฉันเอง

สั่งใจ ฉันเอง ยังทำ ไม่ได้

ปล่อยใจ ให้จำ

เพราะมัน สุดห้าม ใจได้

หากตาย เมื่อไร

คงลืม ได้เอง

Solo 7 Bars…6…

7… เลือน ลาง แต่กลับชัด

ทุกที ที่จำ

จำแล้วช้ำ จำว่าหัวใจ

ไม่อยาก จากเธอ

แต่ก็จาก กันไปแล้ว

นานแล้ว นี่เธอ

แล้วทำไม ต้องจำไว้

.. แปลกจริง หัวใจ

นี่มันก็ใจ ฉันเอง

สั่งใจ ฉันเอง ยังทำ ไม่ได้

ปล่อยใจ ให้จำ

เพราะมัน สุดห้าม ใจได้

หากตาย เมื่อไร

คงลืม ได้เอง

Be the first to like.
loading...