????????? Assubhu Bada – raihan

???? : Assubhu Bada

?????? : raihan

????????? :

Assubhubada min thol’atihi

Wallai lu daja miwwafarotihi

Assubhubadanin thol’atihi wallaillu lajaliw wafarotihi

Assubhubadanin thol’atihi wallaillu lajaliw wafarotihi

Allah…Allah…Allah

Allah…Allah…Allah

Allah…Allah…Allah

Allah…Allah…Allah

Fa athol rusula fajlan waula

Ahda subula lidala latihi

Kerasulan diakui kerana kelebihan

Ketinggian membawa ke jalan kebenaran

Assubhubadanin thol’atihi wallaillu lajaliw wafarotihi

Allah…Allah…Allah

Allah…Allah…Allah

Adzkan nasabi ahlal hasabi

Kullun ‘arobi fiihidmatihi

Keturunan yang baik keturunan mulia

Semua kaum Arab mengikutinya

Assubhubadanin thol’atihi wallaillu lajaliw wafarotihi

Allah…Allah…Allah

[ Assubhubada lyric found on www.lirik.tv ]

Allah…Allah…Allah

Jibrillun ‘azah lailata isra’

Ma rabbuda’ah kulihibratihi

Jibril pun datang di malam isra’

Tuhan membawanya sebagai pengalaman

Assubhubadanin thol’atihi wallaillu lajaliw wafarotihi

Allah…Allah…Allah

Allah…Allah…Allah

Famuhammaduna kulasayyiduna

Hami’izzulana li’isharotihi

Muhammad penghulu kami

kemuliaan bagi kami

Kerana hidup bersama – samanya

Assubhubadanin thol’atihi wallaillu lajaliw wafarotihi

Allah…Allah…Allah

Allah…Allah…Allah

Assubhubadanin thol’atihi wallaillu lajaliw wafarotihi

Allah…Allah…Allah

Allah…Allah…Allah

Allah…Allah…Allah

Allah…Allah…Allah

Be the first to like.
loading...