เนื้อเพลง ล้านนา – จรัล มโนเพชร

เพลง : ล้านนา

ศิลปิน : จรัล มโนเพชร

เนื้อเพลง :

โอ..ล้านนา นามสืบมาในตำนานโบราณก่อน

คือเจียงใหม่ หริภุญไชยนคร

เขลางค์ละกอน แป้ น่าน พะเยา เจียงฮาย

ข้าเจ้าไหว้สา น้อมใจ๋นบมือวันทาพญามังราย

บูชาผญา ติโลกราชลือจัย เจ้าเจ็ดตนไท้ เจ้ากาวิละนพีสี

ดารารัศมี พระราชชายาภูมินทร์

ลัวะ โยน ขืน ลือ เงี้ยว ยอง ไต เมง ม่าน อยู่หากิ๋น

ฮ่มเย็นเป็นสุขเป็นสิน

ไหว้อินทขิลเสื้อเมืองอาฮักษ์ปะเวณี

เลาเลืองอยู่ดีสรีมงคลเนาว์นำ

ล้านนานี่หนอ เนื้อนาบุญพุทธแผ่นดินธรรม

ครูบาสังฆาเนื้อหน่อคำ

กิ๋นตานในศีลธรรมกล้าแก่กัมฐาน

ติง ติง ต๊ะ ติด ตึง สะล้อซอซึงตึ่งโนง

ปอยหลวงแห่ครัวตาน

สาวงามบ่าวงาม คนเฒ่าละอ่อนก่เจยบาน

ยินดีม่วนงันเหมือนดังเมืองฟ้าเมืองอินทร์

บุญก๊ำบุญจูหมู่เฮาเกิดมาได้อยู่ได้กิ๋น

ล้านนาแผ่นดินเบ้ารวมหล่อหลอมจิตวิญญาณ

เอวัง สังขาร ฝากฝังดินล้านนาเอย

Be the first to like.
loading...
LINE it!