เนื้อเพลง มนต์รักแม่กลอง – ก๊อต จักรพรรณ์

เพลง : มนต์รักแม่กลอง

ศิลปิน : ก๊อต จักรพรรณ์

เนื้อเพลง :

เจื้อยแจ้วแว่วเสียงสำเนียงขับร้อง ดั่งเพลงมนต์รักแม่กลองล่องลอยพริ้วหวานซ่านมา

กล่อมสาวงามบ้านอัมพวามนต์รักแม่กลองแว่วมา เหมือนสายธาราแม่กลองรำพัน

พี่ต้องจากลาขวัญตานิ่มน้อง ไม่ลืมลาสาวแม่กลองต้องทวนหวนมาสักวัน

กลิ่นเนื้อนางไม่จางสัมพันธ์ เราสองล่องเรือร่วมกันร้องเพลงชมจันทร์

ลุ่มน้ำแม่กลอง

ไม่ลืมน้ำใจไมตรี สาวงามบ้านบางคัมภีร์เอื้ออารีเรียกร้อง

ให้ดื่มน้ำตาลพร้อมกับยิ้มหวาน ของนวลละอองก่อนลาจากสาวแม่กลอง

เราร่วมปิดทองงานวัดบ้านแหลม

เจื้อยแจ้วแว่วเสียงสำเนียงขับร้อง

คร่ำครวญลาสาวแม่กลองล่องลอยเมื่อคืนข้างแรม กรุ่นหอมไอทะเลเคล้าแซม

มนต์รักแม่กลองแทรกแซง คิดถึงพ่วงแก้มนวลสาวแม่กลอง

เจื้อยแจ้วแว่วเสียงสำเนียงขับร้อง คร่ำครวญลาสาวแม่กลองล่องลอยเมื่อคืนข้างแรม

กรุ่นหอมไอทะเลเคล้าแซม มนต์รักแม่กลองแทรกแซง

คิดถึงพ่วงแก้มนวลสาวแม่กลอง

Be the first to like.
loading...