เนื้อเพลง เปลี่ยน – Tattoo colour

เพลง : เปลี่ยน

ศิลปิน : Tattoo colour

เนื้อเพลง :

ท้องฟ้าเปลี่ยนสี ลมก็เปลี่ยนทิศทาง

น้ำทะเลเปลี่ยนไป ก็เพราะใครไม่ระวัง

พอเกิดปัญหา ก็อย่าไปโทษใคร

สร้างที่เรา ทำลายที่เรา กอบกู้ด้วยใจของเรา

* ผู้คนป่าเขา เป็นร่มเงาให้กัน สำนึกเถอะ เป็นสิ่งสำคัญ

** คืนชีวิตให้ป่า ป่าคืนชีวิตให้เรา อย่าให้ฟ้ากลายเป็นสีเทา

ปลูกชีวิตให้ป่า โลกก็คงจะไม่เหงา

หากเราช่วยกันคนละมือ

ท้องฟ้าเปลี่ยนสี ลมก็เปลี่ยนทิศทาง

น้ำทะเลสดใส ก็เพราะใจเรามั่นคง

ร่วมแก้ปัญหา อย่ารอต้องรีบทำ

สร้างที่เรา ทำลายที่เรา กอบกู้ด้วยใจของเรา

( * , ** )

( ** )

Be the first to like.
loading...