เนื้อเพลง A Short Journey – sj

เพลง : A Short Journey

ศิลปิน : sj

เนื้อเพลง :

널 사랑했던 이 내 맘이, 널 바라봤던 내 두 눈이 아직도 여기에…

นอล ซารังเฮดตอน อี เน มามี นอล พาราบวัดตอน เน ทู นูนี อาจิกโด ยอกีเอ…

หัวใจของฉันดวงนี้ ตอนที่รักเธอ ตอนที่เคยมองเธอ สายตาของฉันก็ยังอยู่ที่เดิม…

* Oh Baby say Goodbye Oh 잠시만 Goodbye 안녕이란 말은 잠시 접어둘게

* Oh Baby say Goodbye Oh ชัมจีมัน Goodbye อันนยองอีรัน มาลึน ชัมชี ชอบ ออดุลเก

* Oh Baby say Goodbye Oh ลากันแป๊บนึง แค่บอกคำว่าลากันแป๊บเดียว

저 문을 열고서 한 걸음 내밀면 코 끝으로 전해지는 너의 숨결

ชอ มูนึล ยอลโกซอ ฮัน คอลึม เนมิลมยอน โค กือทือโร ชอนเฮจีนึน นอเอ ซูกยอล

พอเปิดประตูเข้าไป ก้าวนึง แล้วจมูกใกล้กันจนได้ยินเสียงลมหายใจของเธอ

차가운 그 바람 속에 따뜻한 너의 손길이 한동안 남아 있는 걸

ชากาอุน คือ พารัม โซเก ตาตึดทัน นอเอ ซนกีลี ฮันโทงัน นามา อิดนึน กอล

ภายใต้ลมเย็นๆ ก็ยังคงมีมือที่อุ่นๆ ของเธอ

온통 그대 흔적이 눈물이 되어 내 두 뺨 위에 머무는 걸

อนทง คือเด ฮึนจอกี นุนมูลี ทเวออ เน ทู ปยัม วีเอ มอมูนึน กอล

ร่องรอยทั้งหมดของเธอ ทำให้น้ำตาของฉันมันไหลอาบแก้มทั้งสอง

잠시 동안 여행을 떠나 가슴 아픈 상처 닦아 내고서 시간 흘러 그댈 만나면 보고 싶었다 네게 말해줄게

ชัมชี โทงัน ยอเฮงึล ตอนา คาซึม อาพึน ซังชอ ทากา เนโกซอ ชีกัน ฮึลลอ คือเดล มันนามยอน โพโก ชีพอดตา เนเก มัลเฮจุลเก

แค่ไปเที่ยวไม่นาน เพิ่อลบรอยแผลที่เจ็บปวด ถ้าเกิดว่าได้เจอเธอ จะบอกเธอว่าคิดถึง

*Oh Baby say Goodbye Oh 잠시만 Goodbye 안녕이란 말은 잠시 접어둘게

* Oh Baby say Goodbye Oh ชัมจีมัน Goodbye อันนยองอีรัน มาลึน ชัมชี ชอบ ออดุลเก

* Oh Baby say Goodbye Oh ลากันแป๊บนึง แค่บอกคำว่าลากันแป๊บเดียว

저 문을 열고서 한 걸음 내밀면 코 끝으로 전해지는 너의 숨결

ชอ มูนึล ยอลโกซอ ฮัน คอลึม เนมิลมยอน โค กือทือโร ชอนเฮจีนึน นอเอ ซูกยอล

พอเปิดประตูเข้าไป ก้าวนึง แล้วจมูกใกล้กันจนได้ยินเสียงลมหายใจของเธอ

그 렇게 또 해가 지고 달이 뜨는 오늘 역시 변함이 없는데

คือ รอเค โต เฮกา ชีโก ทาลี ตือนึน โอนึล ยอกชี พยอนฮามี ออบนึนเด

ถึงจะทำอย่างนั้นอีก พระจันทร์ที่ขึ้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรต่างจากวันก่อน

Oh, 왜 자꾸만 내 맘은 이렇게 빠르게 달라지는지

Oh เว ชากูมัน เน มามึน อีรอเค ปารือเก ทัลลาจีนึนจี

oh, ทำรู้สึกว่าหัวใจของฉันมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วขนาดนี้

파란 하늘 닮은 그대의 모습은 어느 샌가 비를 내리고

พารัน ฮานึล ทัลมึน คือเดเอ โมซือบึน ออนือ เซนกา พีรึล เนรีโก

ลักษณะของเธอที่เหมือนกับท้องฟ้าที่มีฝนตก

이 빗속에 몸이 젖으면 흐르는 눈물 따윈 감춰둘게 yeah~

อี บิดโซเก โมมี ชอจือมยอน ฮือลือนึน นุนมูล ตาวิน คัมชวอดุลเก yeah~

ภายใต้ฝน ถ้าร่างกายเปียก น้ำตาก็จะหลั่งตามมา แล้วฝนก็จะปกปิดมันเอง

* Oh Baby say Goodbye Oh 잠시만 Goodbye 안녕이란 말은 잠시 접어둘게

* Oh Baby say Goodbye Oh ชัมจีมัน Goodbye อันนยองอีรัน มาลึน ชัมชี ชอบ ออดุลเก

* Oh Baby say Goodbye Oh ลากันแป๊บนึง แค่บอกคำว่าลากันแป๊บเดียว

저 문을 열고서 한 걸음 내밀면 코 끝으로 전해지는 너의 숨결

ชอ มูนึล ยอลโกซอ ฮัน คอลึม เนมิลมยอน โค กือทือโร ชอนเฮจีนึน นอเอ ซูกยอล

พอ เปิดประตูเข้าไป ก้าวนึง แล้วจมูกใกล้กันจนได้ยินเสียงลมหายใจของเธอ

지 난 시간 너무 어리석었던 내 멋대로였던 그런 내 모습 모두 감싸줬던 네가 너무 소중한 걸

ชี นัน ชีกัน นอมู ออรีซอกอดตอน เน มอดเทโรยอดตอน คือรอน เน โมซืบ โมดู คัมซาจวอดตอน นีกา นอมู โซจุงฮัน กอล

เวลาที่ผ่านมา ฉันมันเหมือนคนโ_ง่ นั่นเป็นสิ่งที่ฉันปกปิดมันไว้ เพราะเธอคือสิ่งสำคัญที่สุด

* Oh Baby say Goodbye Oh 잠시만 Goodbye 안녕이란 말은 잠시 접어둘게

* Oh Baby say Goodbye Oh ชัมจีมัน Goodbye อันนยองอีรัน มาลึน ชัมชี ชอบ ออดุลเก

* Oh Baby say Goodbye Oh ลากันแป๊บนึง แค่บอกคำว่าลากันแป๊บเดียว

저 문을 열고서 한 걸음 내밀면 코 끝으로 전해지는 너의 숨결

ชอ มูนึล ยอลโกซอ ฮัน คอลึม เนมิลมยอน โค กือทือโร ชอนเฮจีนึน นอเอ ซูกยอล

พอ เปิดประตูเข้าไป ก้าวนึง แล้วจมูกใกล้กันจนได้ยินเสียงลมหายใจของเธอ

*Oh Baby say Goodbye Oh 잠시만 Goodbye 내가 있던 그 자리로 돌아갈게

*Oh Baby say Goodbye Oh ชัมชีมัน Goodbye เนกา อิดตอน คือ ชารีโร ทุล อาคัลเก

*Oh Baby say Goodbye Oh ลากันแป๊บนึง ฉันจะกลับไปยืนตรงที่เดิมที่เคยยืน

저 문을 열고서 한 걸음 내밀어 보고 싶던 네 앞에 설 수 있도록

ชอ มูนึล ยอลโกซอ ฮัน คอลึม เนมีลอ โพโก ชีพตอน นี อัพเพ ซอล ซู อิดโทรก

พอเปิดประตูเข้าไป ก้าวนึง ฉันจะยืนตรงหน้าให้เท่ากับความคิดถึงที่มี

널 사랑했던 이 내 맘이, 널 바라봤던 내 두 눈이… 기다릴게

นอล ซารังเฮดตอน อี เน มามี นอล พาราบวัดตอน เน ทู นูนี … คีดาริลเก

หัวใจดวงเคยนี้ที่รักเธอ สายตาคู่นี้ที่เคยมองเธอ… จะรอ

Be the first to like.
loading...