เนื้อเพลง chocolate love – f x

เพลง : chocolate love

ศิลปิน : f x

เนื้อเพลง :

널 처음 본 순간부터

นอล ชออึม พน ซุนกันบูทอ

만지고 싶어 나만 가지고 싶어

มันจีโก ชิพพอ นามัน กาจีโก ชิพพอ

Chocolate love!

요술 같은 새로운 매력 거부할 수 있겠니

โยซุล กัททึน แซโรอุน แมรยอก กอบูฮัล ซู อิซเกซนี

도도하게 새침하게 널 감추고 있어

โทโทฮาเก แซชิมฮาเก นอล กัมชูโก อิซซอ

이런 느낌 처음인걸 난 빠져버렸죠

อีรอน นือกิม ชออึมอินกอล นัน ปาจยอบอรยอซจโย

I got you baby, I call, I call

it chocolate love

너를 원해, 가질래

นอรึล วอนแฮ,กาจิลแร

달콤 달콤 오 chocolate love

ทัลคม ทัลคม โอ chocolate love

멋지단 말론 부족한 걸

มอซจีทัน มัลรน บูจกฮัน กอล

모두가 놀랄 거야 쓰러질 거야

โมดูกา นลรัล กอยา ซือรอจิล กอยา

Chocolate love! Brand new world..

한 마디로 다 설명할 수 없는 걸

ฮัน มาดีโร ทา ซอลมยองฮัล ซู ออบนึน กอล

무심하게 날카롭게 유혹하고 있어

มูชิมฮาเก นัลการบเก ยูฮกฮาโก อิซซอ

이런 느낌 처음인걸 난 녹아버렸죠

อีรอน นือกิม ชออึมอินกอล นัน โนกาบอรยอซจโย

I got you baby, I call, I call

it chocolate love

너를 원해, 가질래

นอรึล วอนแฮ,กาจิลแร

아찔 아찔 오 chocolate love

อาจิล อาจิล โอ chocolate love

I got you baby, I call,I call

it chocolate love

너를 원해, 가질래

นอรึล วอนแฮ,กาจิลแร

달콤 달콤 오 chocolate love

ทัลคม ทัลคม โอ chocolate love

woo~ 그댄 제법 쉽지 않아 보여

Woo~ คือแดน เจบอบ ชวีบจี อันฮา โบยอ

하지만 느낌이 와요

ฮาจีมัน นือกิมมี วาโย

로~맨틱 하게 초콜릿처럼

โร~แมนทิก ฮาเก โชกลริซชอรอม

오 그렇게 나에게 와요

โอ คือรอกเก นาเอเก วาโย

woo~ 그댄 제법 쉽지 않아 보여

Woo~ คือแดน เจบับ ชวีบจี อันฮา โบยอ

하지만 느낌이 와요

ฮาจีมัน นือกิมมี วาโย

로~맨틱 하게 초콜릿처럼

โร~แมนทิก ฮาเก โชกลริซชอรอม

오 그렇게 나에게 와요

โอ คือรอกเก นาเอเก วาโย

I got you baby, I call,I call

it chocolate love

너를 원해, 가질래

นอรึล วอนแฮ,กาจิลแร

아찔 아찔 오 chocolate love

อาจิล อาจิล โอ chocolate love

I got you baby, I call,I call

it chocolate love

너를 원해, 가질래

นอรึล วอนแฮ,กาจิลแร

달콤 달콤 오 chocolate love

ทัลคม ทัลคม โอ chocolate love

Be the first to like.
loading...