เนื้อเพลง ใครหนอ – สวลี ผกาพันธุ์

เพลง : ใครหนอ

ศิลปิน : สวลี ผกาพันธุ์

เนื้อเพลง :

ใครหนอ รักเราเท่าชีวี ใครหนอปราณีไม่มีเสื่อมคลาย

ใครหนอรักเราใช่เพียงรูปกาย รักเขาไม่หน่าย มิคิดทำลาย …ใครหนอ

ใครหนอ รักเราเท่าทรวงใน ใครหนอเอาใจปลอบเราเรื่อยมา

ใครหนอ รักเราดังดวงแก้วตา รักเขากว้างกว่า พื้นพสุธา …นภากาศ

จะเอาโลก มาทำปากกา จะเอานภา มาแทนกระดาษ

เอาน้ำหมดมหาสมุทร แทนหมึกวาด ประกาศพระคุณไม่พอ

ใครหนอ รักเราเท่าชีวัน ใครหนอใครกันให้เราขี่คอ

ใครหนอ ชักชวนดูหนังสี่จอ รู้แล้วละก็ อย่ามัวรั้งรอ ทดแทนบุญคุณ

Be the first to like.
loading...