เนื้อเพลง 大城小愛 – wang lee hom

เพลง : 大城小愛

ศิลปิน : wang lee hom

เนื้อเพลง :

wu hei de fa wei pan cheng yi ge juan chan rao suo you dui ni de juan lian

วู เฮ่ย เตอ ฟา เว่ย พัน เชิง อี เกอ เจวียน ชาน เร่า ซู โย ตุ่ย นี เตอ เจียนเลี่ยน

ge zhe ban tou ming de lian zui li shuo de yu yan wan quan mei you qi pian

เกอ เจ่อ ปัน โท่ว หมิง เมี่ยน เลี่ยน จุ่ย ลี โซว เตอ อู๋ เยี่ยน หวาน จ่วน เม่ย โยว์ ชี เพียน

wu ding hui se wa pian an jing de hua mian deng huo shi ni mei li na zhang lian

อู ลิ่ง เฮ่ย เซอ วา เพียน อัน จิง เตอ ฮวา เมียน เติง โฮว ซื่อ นี เม่ย ลี่ นา จัง เลี่ยน

zhong wu zhao dao suo you liu lang de zhong dian ni de wei xiao jiu shu le pi juan

จง วู เจา เตา โซว์ โย่ว์ ลิ่ว ลั้ง เตอ จง เตี่ยน นี เตอ เว่ย ซ่าว จิว ซู เลอ พี เจียน

qian wan bu yao shuo tian chang di jiu mian de ni jue de wo bu qie shi ji

เชียน วาน ปู เยา โซว์ เทียน ชาง ตี จิว เมี่ยน เตอ นี เจ วอ ปู เตอ ชี่ จี

xiang duo mo jian dan jiu duo mo jian dan shi ma ma gao su wo de zhe li

ชาง โต มอ เจียน ตาน จิว โต มอ เจียน ต้าน ซือ มา มา เกา ซู วอ เตอ เจอ ลี่

**nao dai dou shi ni xin li dou shi ni xiao xiao de ai zai na cheng li hao tian mi

นาว ได โดว์ ซื่อ นี่ ชิน ลี่ โตว์ ชรื่อ นี่ ซ่าว ซ่าว เตอ อ๊าย จัย นา เชิง ลี ฮาว เทียน มี่

nian de dou shi ni quan bu dou shi ni xiao xiao de ai zai na cheng li zhi wei ni qing xin

เนียน เตอ โตว ซื่อ นี่ เชวียน ปู้ โตว ซื่อ นี่ ซ่าว ซ่าว เตอ อ้าย จัย นา เชิง ลี้ จือ เว่ย นี่ ชิง ชิน

wu he de fa wei pan cheng yi ge juan chan roa suo you dui ni de juan lian

วู เฮ่ย เตอ ฟา เว่ย พัน เชิง อี เกอ เจวียน ชาน เร่า ซู โย ตุ่ย นี เตอ เจียน เลี่ยน

zhong wu zhao dao suo you liu lang de zhong dian ni de wei xiao jiu shu le pi juan

จง วู เจา เตา โซว์ โย่ว์ ลิ่ว ลั้ง เตอ จง เตี่ยน นี เตอ เว่ย ซ่าว จิว ซู เล่อ พี เจียน

qian wan bu yao shuo tian chang di jiu mian de ni jue de wo bu qie shi ji

เชียน วาน ปู เยา โซว์ เทียน ชาง ตี จิว เมี่ยน เตอ นี เจ วอ ปู เตอ ชี่ จี

xiang duo mo jian dan jiu duo mo jian dan

ชาง โต มอ เจียน ตาน จิว โต มอ เจียน ต้าน

ran wo da sheng de dui ni shou

ร่าน วอ ตา เซิง เตอ ตุ่ย นี่ โซว์

I’m thinking of you

**nao dai dou shi ni xin li dou shi ni xiao xiao de ai zai na cheng li hao tian mi

นาว ได โดว์ ซื่อ นี่ ชิน ลี่ โตว์ ชรื่อ นี่ ซ่าว ซ่าว เตอ อ๊าย จัย นา เชิง ลี ฮาว เทียน มี่

nian de dou shi ni quan bu dou shi ni xiao xiao de ai zai na cheng li zhi wei ni qing xin

เนียน เตอ โตว ซื่อ นี่ เชวียน ปู้ โตว ซื่อ นี่ ซ่าว ซ่าว เตอ อ้าย จัย นา เชิง ลี้ จือ เว่ย นี่ ชิง ชิน

na hui cheng de piao gen ni liu zuo ji nian

นา ฮุย เชิง เตอ เพียว เกิน นี่ ลิ่ว โจ จี เนียน

bu bi hai pa mian dui li bie

ปู้ ปี ฮาย พา เมียน ตุ่ย ลี เป่ย

jian diao yi si tou fa rang wo fang zai xiong qian

เจียน เตียว อี ซือ โท ฟา ราง วอ ฟาง จัย ซง เชียน

zou dao na li dou you ni pei xiang sui

โจ เตา นา ลี โต โย่ นี่ เพ่ย ซ่าง เซรย์

**nao dai dou shi ni xin li dou shi ni xiao xiao de ai zai na cheng li hao tian mi

นาว ได โดว์ ซื่อ นี่ ชิน ลี่ โตว์ ชรื่อ นี่ ซ่าว ซ่าว เตอ อ๊าย จัย นา เชิง ลี ฮาว เทียน มี่

nian de dou shi ni quan bu dou shi ni xiao xiao de ai zai na cheng li zhi wei ni qing xin

เนียน เตอ โตว ซื่อ นี่ เชวียน ปู้ โตว ซื่อ นี่ ซ่าว ซ่าว เตอ อ้าย จัย นา เชิง ลี้ จือ เว่ย นี่ ชิง ชิน

nao dai dou shi ni xin li dou shi ni xiao xiao de ai zai na cheng li hao tian mi

นาว ได โดว์ ซื่อ นี่ ชิน ลี่ โตว์ ชรื่อ นี่ ซ่าว ซ่าว เตอ อ๊าย จัย นา เชิง ลี ฮาว เทียน มี่

nian de dou shi ni quan bu dou shi ni xiao xiao de ai zai na cheng li zhi wei ni qing xin

เนียน เตอ โตว ซื่อ นี่ เชวียน ปู้ โตว ซื่อ นี่ ซ่าว ซ่าว เตอ อ้าย จัย นา เชิง ลี้ จือ เว่ย นี่ ชิง ชิน

la la la…. la la la….

wu he de fa wei pan cheng yi ge juan chan roa suo you dui ni de juan lian

วู เฮ่ย เตอ ฟา เว่ย พัน เชิง อี เกอ เจวียน ชาน เร่า ซู โย ตุ่ย นี เตอ เจียน เลี่ยน

na yi chong cun bu bu li de gan jiao

นา อี ชง ชุน ปู ปู ลี ตือ กาน เจีย

wo zhi dao jiu jiao zuo yuan

วอ จือ ลา จิว จาว โจ เยีรยน ~ ~

Be the first to like.
loading...