เนื้อเพลง เดินดง(ซอพระลอ) – จรัล มโนเพชร

เพลง : เดินดง(ซอพระลอ)

ศิลปิน : จรัล มโนเพชร

เนื้อเพลง :

สองปี้เลี้ยง แม่งามสวย

นางรื่นรวยสองกู้สร้าง

ลงจากจ๊าง ท่องเดินเตียว

หมอแก่ค้าวนำสองเสลียว

สองนางเตียว เข้าดงป่าไม้

เหลียวผ่อเหนือ วันตก ออก ใต้

หันเป็นโต้ง เป็นนา

ผ่อภูเขาเป็นเงาเมฆฝ้า

ปอมมัวเมฆฟ้าเนอ

แล…ละลิ่วไปสุดเจ้นต๋า

ผาดอยดงเข้าพงป่าไม้

สักเคียนสูงยูงยางไม้ไฮ

เปาดู่แงะ ขะยอมยม

เถาวัลย์ปันกิ่งก้านเกลียวกลม

พระพายลมปั๊ดดวงดอกไม้

มาหอมหวนจื้นจวนใจใบ้

ยามเมื่อออกเตียวตาง

หอมบุปผาแบ่งบานสร้อยสร้าง

สองนางจื้นจ๊อยเนอ….

Be the first to like.
loading...
LINE it!