เนื้อเพลง ของกึ๋นคนเมือง – จรัล มโนเพชร

เพลง : ของกึ๋นคนเมือง

ศิลปิน : จรัล มโนเพชร

เนื้อเพลง :

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอ๋าเต๊อะนาย

เป่นของปื้นเมือง เป่นเรื่องสะบาย

ล้วนสะพะมากมี ฟังฮื้อดีเน่อ

ฟังขยาดจ่นเผอ มากกลืนน้ำลาย

แก่งแคจิ้นฮัว ไส้อั่วจิ๊นหมู

แกงหน่อไม้ซาง คั่ว..กับถั่วพู

น้ำพริกแมงดา กับน้ำพริกอ่อง

คัวผักอุ๋มดอง นั่งปองน้ำปู๋

แก๋งผักสีดา ใส่ปลาแห้ง…ต้วยนะเจ้า

แกงบอนแก๋งคุ่น กับแก๋งหยวกกล้วย

ยำขนุน ยำเต่า ซามะเขือผอย

แกงเห็ดแกงหอย ก้อยปล่าดุ๊กอุย

แกงปลาค้อดกร่อน แก๋งอ่อมเครื่องใน

แกงผักเฮื่อนดอง อ๋อ..ยำหน่อไม้

น้ำเมี่ยง น้ำครำ กับแก๋งฮังเล

น้ำพริกยี่เก๋ แห้งกับจิ๊นไก่

ลาบวัวตัวลาย ลาบความตั๊วดำ

ลาบไก่ยกมา ลาบปลาสร้อย…ก็ลำก่ะ

กินอะหยังระวังผ้อง ปวดท้องจะว่าบ่บอกเน่อ

ส่วนบ้านผมกิ๊กก๊อก ยอดแกงฮกตึ๋งวัน

ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอ๋าเต๊อะนาย

เป่นของปื้นเมือง เป่นเรื่องสะบาย

ล้วนสะพะมากมี ฟังฮื้อดีเน่อ

ฟังขยาดจ่นเผอ มากกลืนน้ำลาย

Be the first to like.
loading...