เนื้อเพลง เพลงเงี๊ยว – จรัล มโนเพชร

เพลง : เพลงเงี๊ยว

ศิลปิน : จรัล มโนเพชร

เนื้อเพลง :

(ช.) เล เล เล เล เล เล เล เล ปะเงาะ ปะง่อ

เล เล เล เล เล เล เล เล ปะเงาะ ปะง่อ

เฮาะ ปู๋เลวา เฮาะ ปู๋เลวา

อาฮงเตเปียว นะกะมองเงี้ยว วา

เฮาะ ปู๋เลวา เฮาะ ปู๋เลวา

อาฮงเตเปียว นะกะมองเงี้ยว วา

อันนี้ก่ปู๋ อันนี้ก่ป๋า

(ญ.) ขออวยจัยพุทธิไกจ้วยก๊ำ

ทรงคุณเลิศล้ำไปทั่วทุกตัวตน

จงได้ฮับสรรพมิ่งมงคล

นา ท่านนาขอเตวาจ้วยฮักษาเตอะ

ขอหื้ออยู่สุขาโดยธรรมานุภาพเจ้า

เตพยดาจ้วยเล้าหื้อเปิ๋นมิ่งมงคล

สังฆานุภาพเจ้าจ้วยแนะนำผล

สรรพมิ่งทั่วไปเนอ มงคล

เตพยดาทุกแห่งหน ขอบันดาลจ้วยกำจิ่ม

ฮิ้ว ฮิ้ว ป๊ะ ป๊ะ ฮิ้ว

(ช.) เคียวลาสันถั่วต้มเน้อ ปี้บ่หย่อนเมียงมางน้องลม

ยาลันต้มตวยสู ปี้เล้า….. แล

ฮิ้ว ป๊ะ ป๊ะ ฮิ้ว

เสเลเมา บ่าเดียวปานกว้าง

ไปเซาะซื้อจ๊างก่ได้ปู้เอกงาขาว

เอาไปลากไม้ที่เจียงแสนก่เจียงดาว

เนาะ ปี้เนาะ ผักกาดเก๊าะ จิ๊น้ำพริกหนุ่ม

Be the first to like.
loading...