เนื้อเพลง เลี้ยงควาย – จรัล มโนเพชร

เพลง : เลี้ยงควาย

ศิลปิน : จรัล มโนเพชร

เนื้อเพลง :

ควายก่มีสองเขา เฮาก่มีสองมือ

เฮามีความนับถือ ควายคือผู้มีคุณ

คนตายเน่าบ่ดาย ควายตายขายเนื้ออุ่น

คนเลี้ยงควายได้บุญ ควายเลี้ยงคุณท่านฉัน

ควายบ่มีปัญญา เอ่ยวาจาแก้ต่าง

ควายกิ๋นหญ้ากิ๋นฟาง ควายบ่จ้างด่าคน

คนด่าคนเป๋นควาย ควายอับอายปี้ป่น

เพราะควายนั้นดีกว่าคน เฮาเป๋นคนฮักควาย

ยามตะวันตกดิน ได้ยินนกกาฮ้องก้อง

จูงควายลงอาบน้ำคลอง ก่อนฉลองข้าวแลง

ควายเอ๋ยควายกิ๋นข้าว เฮามีฟางหญ้าแพร่ง

อิ่มแล้วนอนเอาแฮง จะสุมไฟแดงไล่ยุง

ควายเอ๋ยนอนหลับเสีย เฮาก็เพลียเหงาง่วง

ควายเอ๋ยบ่ต้องห่วง บ่ขาย …….บ่ขายควาย

เลี้ยงควาย

Be the first to like.
loading...