เนื้อเพลง ใจฉันรักเธอคนเดียว – โบว์ลิ่ง มานิตา

เพลง : ใจฉันรักเธอคนเดียว

ศิลปิน : โบว์ลิ่ง มานิตา

เนื้อเพลง :

เหงา เหงาใจไม่มีใครรู้.. .

ฉ้ำใจยังไงก้อทนอยู่ไม่รู้ฉันทนได้อยางไร

มีแต่เสียน้ำตา เลื่อยไป เจ็บฉ้ำยังไงก้อยอมเทอ

จะทำยังไง ก้อยังเป็นเทอในใจ

คนที่ดีฉันก้อไม่รัก..หัวใจไม่มีเหตุผล

ต้องการแค่เทอเท่านั้น.. .

ก้อไม่รู้..ว่าทำไมฉันรักเพียงเทอ

ใจมันดื้อไม่ยอมรับฟังผู้ใด.. .

เทอจะไม่ดียังไง ((ก้อรัก))

ก้อไม่รู้..ว่าทำไมฉันต้องมีเทอ

อาจดูโง่ที่ยังรักเทอเลื่อยไป..

ก้อมันไม่รักใครๆ ใจฉันรักเทอคนเดียว

แม้ว่ามีใครดีกับฉัน ทุ่มเทยังไงไม่ไหวหวั่น

ใจฉันมั่นคงเพียงเทอคนเดียว.. .

ต่อให้เขาดีกว่ามากมาย ไม่สำคัญเลย ไม่สนใจ

ไม่สำคัญเลย ไม่สนใจ

จะถูกยังไงก้อยังเป็นเทอในใจ.. .

คนที่ดีฉันก้อไม่รัก..หัวใจไม่มีเหตุผล

ต้องการแค่เทอเท่านั้น.. .

ก้อไม่รู้..ว่าทำไมฉันรักเพียงเทอ

ใจมันดื้อไม่ยอมรับฟังผู้ใด.. .

เทอจะไม่ดียังไง ((ก้อรัก))

ก้อไม่รู้..ว่าทำไมฉันต้องมีเทอ

อาจดูโง่ที่ยังรักเทอเลื่อยไป..

ก้อมันไม่รักใครๆ ใจฉันรักเทอคนเดียว

ก้อไม่รู้..ว่าทำไมฉันรักเพียงเทอ

ใจมันดื้อไม่ยอมรับฟังผู้ใด.. .

เทอจะไม่ดียังไง ((ก้อรัก))

ก้อไม่รู้..ว่าทำไมฉันต้องมีเทอ

อาจดูโง่ที่ยังรักเทอเลื่อยไป..

ก้อมันไม่รักใครๆ ใจฉันรักเทอคนเดียว

Be the first to like.
loading...