เนื้อเพลง wedding dress – Teayang

เพลง : wedding dress

ศิลปิน : Teayang

เนื้อเพลง :

니가 그와 다투고


นี กา คือ วา ทา ทู โก

ผมโต้เถียงเธอ

때론 그 땜에 울고

แต รน คือ แต เม อุล โก

จากนั้นเธอก็เริ่มร้องไห้

힘들어 할 때면 난 희망을 느끼고

ฮิม ดือ รอ ฮัล แ ต มยอน นัน ฮี มัง งึล รือ คี โก

ยิ่งเธอพยามดิ้นรน ผมก็ยิ่งรุนแรงกับเธอมากขึ้น

아무도 모르게 맘 아-아-아프고


อา มู โด โม รือ เก มัม อา อา อา พือ โก

ไม่มีใครรู้ ว่าผมก็เจ็บเหมือนกัน

니작은 미소면 또 담담해지고

นี ชา กึน มี โซ มยอน โต ทัม ทัม แฮ จี โก

เวลาเธอยิ้ม ทำให้ผมสดใสขึ้น

니가 혹시나 내 마음을 알게 될까봐

นี กา ฮก ชี นา แน มา อือ มึล อัล เก ทเวล กา บวา

บางทีเธออาจะเห็นความรู้สึกผม

알아버리면 우리 멀어지게 될까봐

อา รา บอ รี มยอน อู รี มอ ลอ จี เก ทเวล กา บวา

ผมกลัวว่าช่องว่างของเราจะยิ่งกว้างขึ้น

난 숨을 죽여

นัน ซุม มึล ชุก กยอ

ผมสูดหายใจเข้าลึกๆ

또 입술을 깨물어

โต อิบ ซู รึล แก มู ลอ

กัดริมฝีปาก

제발 그를 떠나 내게 오길

เจ บัล คือ รึล ตอ นา แน เก โอ กิล

แล้วผมก็อ้อนวอน ให้เธอจากเขาไป

* Baby 제발 그의 손을 잡지마

Baby เช พัล คือ เอ โซ นึล ชับ จี มา

Baby ขอร้อง อย่าไปจับมือเขานะ

Cuz you should be my Lady

เพราะว่าเธอควรจะเป็นผู้หญิงของฉัน

오랜 시간 기다려온 날 돌아봐줘

โอ แรน ชี กัน คี ดา รยอ อน นัล โท ลา บวา จวอ

ผมรอเวลานี้มานานแล้ว กลับมาหาผมเถอะ

노래가 울리면 이제 너는

โน แร กา อุล ลี มยอน อี เจ นอ นึน

และหลังจากที่เพลงนี้จบ

그와 평생을 함께하죠

คือ วา พยอง แซง งึล ฮัม เก ฮา จโย

เธอก็จะอยู่กับเขาตลอดไป

오늘이 오지 않기를

โอ นือ ลี โอ จี อัน กี รึล

อย่าให้วันนี้มาถึงเลย

그렇게 나 매일 밤 기도했는데

คือ รอค เค นา แม อิล บัม คี โด แฮท นึน เด

ผมอ้อนวอน ทุกคืนว่าอย่าเป็นแบบนั้นเลย

네가 입은 웨딩드레스

เน กา อี บึน เว ดิง ดือ เร ซือ

ชุดแต่งงานที่เธอใส่

네가 입은 웨딩드레스

เน กา อี บึน เว ดิง ดือ เร ซือ

ชุดแต่งงานที่เธอใส่

네가 입은 웨딩드레스

เน กา อี บึน เว ดิง ดือ เร ซือ

เธอสวมชุดแต่งงานนั่น…

내 맘을 몰라줬던

แน มา มึล มล ลา จวอซ ตอน

เธอไม่เข้าใจความรู้สึกผม

네가 너무 미워서

เน กา นอ มู มี วอ ซอ

ผมเกลียดเธอมาก

가끔은 네가 불행하길 난 바랬어

คา กือ มึน เน กา พุล แฮง ฮา กิล นัน พา แร ซอ

บางครั้งผมก็หวังให้เธอ โชคร้ายและไม่มีความสุข

이미 내 눈물은 다 마 마 마르고

อี มี แน นุน มู รึล ทา มา มา มา รือ โก

แต่ตอนนี้ ผมไม่ร้องไห้อีกแล้ว

버릇처럼 혼자 너에게 말하고

บอ รึท ชอ รอม ฮน จา นอ เอ เก มึล ฮา โก

ผมบอกกับตัวเองว่า นั่นก็แค่นิสัยเก่าๆของผม

매일 밤 그렇게 불안했던걸 보면 난

แม อิล บัม คือ รอค เค บุล อัน แฮท ตอน กอล โบ มยอน นัน

ผมมองดูตัวเองในทุกๆคืน

이렇게 될꺼란 건 알았는지도 몰라

อี รอค เค ทเวล กอ รัน กอน อา รัซ นึน จี โด มล ลา

ผมสงสัยว่าทำไมมันถึงจบแบบนี้

난 눈을 감아

นัน นู นึล คา มา

ค่อยๆหลับตาลง

끝이 없는 꿈을 꿔

กึท ชี ออพ นึน กู มึล กวอ

และตอนนี้ความฝันของผมมันจบลงแล้ว

제발 그를 떠나 내게 오길

เจ บัล คือ รึล ตอ นา แน เก โอ กิล

แล้วผมก็อ้อนวอน ให้เธอจากเขาไป

* Baby 제발 그의 손을 잡지마

Baby เช พัล คือ เอ โซ นึล ชับ จี มา

Baby ขอร้อง อย่าไปจับมือเขานะ

Cuz you should be my Lady

เพราะว่าเธอควรจะเป็นผู้หญิงของฉัน

오랜 시간 기다려온 날 돌아봐줘

โอ แรน ชี กัน คี ดา รยอ อน นัล โท ลา บวา จวอ

ผมรอเวลานี้มานานแล้ว กลับมาหาผมเถอะ

노래가 울리면 이제 너는

โน แร กา อุล ลี มยอน อี เจ นอ นึน

และหลังจากที่เพลงนี้จบ

그와 평생을 함께하죠

คือ วา พยอง แซง งึล ฮัม เก ฮา จโย

เธอก็จะอยู่กับเขาตลอดไป

오늘이 오지 않기를

โอ นือ ลี โอ จี อัน กี รึล

อย่าให้วันนี้มาถึงเลย

그렇게 나 매일 밤 기도했는데

คือ รอค เค นา แม อิล บัม คี โด แฮท นึน เด

ผมอ้อนวอน ทุกคืนว่าอย่าเป็นแบบนั้นเลย

네가 입은 웨딩드레스

เน กา อี บึน เว ดิง ดือ เร ซือ

ชุดแต่งงานที่เธอใส่

네가 입은 웨딩드레스

เน กา อี บึน เว ดิง ดือ เร ซือ

ชุดแต่งงานที่เธอใส่

네가 입은 웨딩드레스

เน กา อี บึน เว ดิง ดือ เร ซือ

เธอสวมชุดแต่งงานนั่น…

부디 그와 행복해

พู ดี คือ วา แฮง บก แฮ

ผมบอกว่า ขอให้เธอมีความสุขกับเขานะ

너를 잊을 수 있게

นอ รึล อี จึล ซู อิซ เก

ผมจะลืมเธอเอง

내 초라했던 모습들은 다 잊어줘

แน โช รา แฮซ ตอน โม ซึบ ดือ รึน ทา อี จอ จวอ

ผมขอให้คุณลืมผมไปให้หมด

비록 한동안은

พี รก ฮัน ดง งา นึน

ถึงแม้ว่าผมจะพยามที่สุดแล้ว

나 죽을 만큼 힘이 들겠지만

นา ชุก กึล มัน คึม ฮี มี ดึล เกซ จี มัน

แต่ผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยจนผมอยากจะตาย

너무 오랜 시간을 착각 속에

นอ มู โอ แรน ชี กัน นึล ชัก คัก ซก เก

เป็นเวลานานแล้ว

홀로 바보처럼 살았죠

ฮล โล พา โบ ชอ รอม ซัล อิซ จโย

ที่ผมใช้ชีวิตเหมือนคนโง่คนเดียว

아직도 내 그녀는 날 보고

อา จิก โด แน คือ นยอ นึน นัล โบ โก

แต่เธอยังคงมองมาที่ผม

새 하얗게 웃고 있는데..

แซ ฮา ยัค เก อุซ โก อิซ นึน เด..

และยิ้มให้ผม..

네가 입은 웨딩드레스

เน กา อี บึน เว ดิง ดือ เร ซือ

แล้วเธอก็สวมชุดแต่งงานนั้น

네가 입은 웨딩드레스

เน กา อี บึน เว ดิง ดือ เร ซือ

ชุดแต่งงานที่เธอใส่

네가 입은 웨딩드레스

เน กา อี บึน เว ดิง ดือ เร ซือ

เธอสวมชุดแต่งงานนั่น……

Be the first to like.
loading...