เนื้อเพลง ขอบคุณยังน้อยไป – golf-mike

เพลง : ขอบคุณยังน้อยไป

ศิลปิน : golf-mike

เนื้อเพลง :

จากเมื่อวาน ที่ไม่มีสักครั้งที่ใคร

jaak meua waan tee mai mee sak krang tee krai

หันมามอง ที่ฉันก็แค่คนไร้ค่าคนหนึ่ง

han maa mong tee chan gor kae kon rai kaa kon neung

แต่มีเธอเท่านั้นที่มาดูแลหัวใจ บอกว่าฉันสำคัญ

dtae mee ter tao nan tee maa doo lae hua jai bok waa chan sam-kan

* อยากขอบคุณเธอสักครั้ง

yaak kop koon ter sak krang

และอยากตอบแทนหัวใจที่เธอให้มา

lae yaak dtop taen hua jai tee ter hai maa

จากคนตัวเล็กๆ ที่บังเอิญเธอถ่อมตัวมาสนใจ

jaak kon dtua lek-lek tee bang-ern ter tom dtua maa son-jai

อยากขอบคุณเธอสักครั้ง แม้อาจจะเป็นถ่อยคำที่ดูน้อยไป

yaak kop koon ter sak krang mae aat ja bpen toi kam tee doo noi bpai

ไม่เพียงพอกับใจที่ฉันต้องการบอกเธอ

mai piang por gap jai tee chan dtong gaan bok ter

หากฉันมี สิ่งดีๆสักนิดที่พอให้ความสุขกับเธอ

haak chan mee sing dee-dee sak nit tee por hai kwaam sook gap ter

ก็จะยอมยกให้ทุกอย่าง

gor ja yom yok hai took yaang

ตอบแทนความใจดีที่เธอเคยมีให้กัน มีให้ฉันเรื่อยมา

dtop taen kwaam jai dee tee ter koie mee hai gan mee hai chan reuay maa

(ซ้ำ *)

บอกกับเธอได้เพียง ว่าฉันยังไม่เคยรู้สึกอย่างนี้ เมื่อเจอใครๆ

bok gap ter daai piang waa chan yang mai koie roo-seuk yaang nee meua jer krai-krai

ฉันจะมีเธอเท่านั้น ฉันจะมีเธอเท่านั้นอยู่ภายในใจ…

chan ja mee ter tao nan chan ja mee ter tao nan yoo paai nai jai …

(ซ้ำ *)

บอกเธอ

bok ter

Be the first to like.
loading...