เนื้อเพลง มุติฐาน – mild

เพลง : มุติฐาน

ศิลปิน : mild

เนื้อเพลง :

สมมุติว่าถ้าวันนี้เราไปดูหนัง ฟังเพลง

ปล่อยเสียงดนตรีบรรเลง กล่อมหัวใจ

สมมุติว่าถ้าตอนสายได้ขับรถไปไกลๆ

ได้เล่นน้ำทะเลบนหาดทรายขาว

สมมุติว่าถ้าตัวฉัน บอกว่ารักเธอทุกวัน

และตัวฉันก็ทำมัน ทุกค่ำเช้า

สมมุติว่าถ้าสองเราไม่เลิกกันแบบนี้

สมมุติว่าถ้าเธอไม่ได้เจอเขา สมมติว่าถ้าเรายังคงรักกัน

สมมุติว่าหัวใจมีแต่เรื่องราวผูกพัน เราจะยังจบกันมั้ย ?

หากว่าฉันจะสมมุติว่าให้เธอไม่รักเขา

ถ้าฉันจะสมมุติว่าให้เรายังรักกัน

ถ้าฉันจะสมมุติว่าให้เธอมีแต่ฉัน

ก่อนที่ฉันจะสมมุติให้เรื่องที่ฉันพูดมานั้น กลายเป็นจริง

สมมติว่าถ้าตอนนั้น เราได้พูดกันดีๆ

ด้วยเหตุผลที่เรามี อย่างเข้าใจ

สมมติให้เป็นฝันร้าย ที่ผ่านมาแล้วให้แล้วไป

อย่าไปคิดให้กวนใจ เธอเชื่อฉัน

สมมุติให้เธอลองคิด สิ่งที่เราเคยพลาดผิด

สิ่งที่คิดไม่ตรงกันในวันนั้น

สมมุติให้เรารักกัน ไม่เลิกกันแบบนี้

สมมุติว่าถ้าเธอไม่ได้เจอเขา สมมุติว่าถ้าเรายังคงรักกัน

สมมุติว่าถ้าใจมีแต่เรื่องราวผูกพัน เราจะยังจบกันมั้ย ?

* หากว่าฉันจะสมมุติว่าให้เธอไม่รักเขา

ถ้าฉันจะสมมุติว่าให้เรายังรักกัน

ถ้าฉันจะสมมุติว่าให้เธอมีแต่ฉัน

ก่อนที่ฉันจะสมมุติให้เรื่องที่ฉันพูดมานั้น กลายเป็นจิง

( * , * )

Be the first to like.
loading...