เนื้อเพลง มันต้องถอน – ปอยฝ้าย มาลัยพร

เพลง : มันต้องถอน

ศิลปิน : ปอยฝ้าย มาลัยพร

เนื้อเพลง :

งึกงึกงักงัก มันเป็นงึกงึกงักงัก..โอ้ย

งึกงึกงักงัก มันเป็นงึกงึกงักงัก

มันเป็นกะอึ๊กกะอั๊ก มันเป็นจึ๊กจึ๊กจั๊กจั๊ก

มันเป็นอยากได้จักกั๊ก มันเป็นบ่คึกบ่คัก

ตึ่ม ตึ่ม ตึม ตึม ตึม ตึม

ตึ่ม ตึ่ม ตึม ตึม ตึม ตึม

ตึ่ม ตึ่ม ตึม ตึม ตึม ตึม

ต๊องต๊องต๊องต๊อง ต่องต่องต่องต่อง

จั่งซี้มันต้องถอน จั่งซี้มันต้องถอน จั่งซี้มันต้องถอน

โสงโหลงเสงเหลง มันเป็นโสงโหลงเสงเหลง

โสงโหลงเสงเหลง มันเป็นโสงโหลงเสงเหลง

มันเป็นมะโหร่งมะเหร่ง มันเป็นคือโซ่บ่เค่ง

มันเป็นวินวินเซ็งเซ็ง มันเป็นโอ่งโหล่งเอ่งเหล่ง

ตึ่ม ตึ่ม ตึม ตึม ตึม ตึม

ตึ่ม ตึ่ม ตึม ตึม ตึม ตึม

ตึ่ม ตึ่ม ตึม ตึม ตึม ตึม

หยองหยองหยองหยอง

หย่องหย่องหย่องหย่อง

จั่งซี้มันต้องถอน จั่งซี้มันต้องถอน จั่งซี้มันต้องถอน

ถอนอย่างเดียว

กินเหล้าเหมิดคืน มันบ่ซื่นบ่แจ่ม

มันกะอ่อมกะแอ่ม มันงึงึงะงะ

ค้นได้มาถอนส่วงวะส่วงวะ

จั่งซี้มันต้องถอน จั่งซี้มันต้องถอน จั่งซี้มันต้องถอน

ถอนแล้วจั่งสิส่วง

มันเป็นสะแหมะ มันเป็นอุ๊อุ๊อ๊ะอ๊ะ

มันเป็นสะแหม มันเป็นอุ๊อุ๊อ๊ะอ๊ะ

คันถอนคือสิส่วงวะ มันเป็นวึวึวะวะ

จั่งซั่นเอาจั่งซี้ซะ

ตึ่ม ตึ่ม ตึม ตึม ตึม ตึม

ตึ่ม ตึ่ม ตึม ตึม ตึม ตึม

ตึ่ม ตึ่ม ตึม ตึม ตึม ตึม

หยองหยองหยองหยอง

หย่องหย่องหย่องหย่อง

จั่งซี้มันต้องถอน จั่งซี้มันต้องถอน จั่งซี้มันต้องถอน

โสงโหลงเสงเหลง มันเป็นโสงโหลงเสงเหลง

โสงโหลงเสงเหลง มันเป็นโสงโหลงเสงเหลง

มันเป็นมะโหร่งมะเหร่ง มันเป็นคือโซ่บ่เค่ง

มันเป็นวินวินเซ็งเซ็ง มันเป็นโอ่งโหล่งเอ่งเหล่ง

ตึ่ม ตึ่ม ตึม ตึม ตึม ตึม

ตึ่ม ตึ่ม ตึม ตึม ตึม ตึม

ตึ่ม ตึ่ม ตึม ตึม ตึม ตึม

หยองหยองหยองหยอง

ตึ่ม ตึ่ม ตึม ตึม ตึม ตึม

จั่งซี้มันต้องถอน จั่งซี้มันต้องถอน จั่งซี้มันต้องถอน

ถอนอย่างเดียว

กินเหล้าเหมิดคืน มันบ่ซื่นบ่แจ่ม

มันกะอ่อมกะแอ่ม มันงึงึงะงะ

ค้นได้มาถอนส่วงวะส่วงวะ

จั่งซี้มันต้องถอน จั่งซี้มันต้องถอน จั่งซี้มันต้องถอน

ถอนแล้วจั่งสิส่วง

มันเป็นสะแหมะ มันเป็นอุ๊อุ๊อ๊ะอ๊ะ

มันเป็นสะแหม มันเป็นอุ๊อุ๊อ๊ะอ๊ะ

คันถอนคือสิส่วงวะ มันเป็นวึวึวะวะ

จั่งซั่นเอาจั่งซี้ซะ

ตึ่ม ตึ่ม ตึม ตึม ตึม ตึม

ตึ่ม ตึ่ม ตึม ตึม ตึม ตึม

ตึ่ม ตึ่ม ตึม ตึม ตึม ตึม

หยองหยองหยองหยอง

หย่องหย่องหย่องหย่อง

จั่งซี้มันต้องถอน จั่งซี้มันต้องถอน จั่งซี้มันต้องถอน

ถอนใด๋นี่ บ่แม่นฝังใด๋

Be the first to like.
loading...