เนื้อเพลง chitty chitty bang bang – lee hyo ri

เพลง : chitty chitty bang bang

ศิลปิน : lee hyo ri

เนื้อเพลง :

Yeah

All my ladies and gents

You can”t say music hyori

Are you ready to the long run?

너의 말이 그냥 나는 웃긴다

너의 말이 그냥 나는 웃긴다

너의 말이 그냥 나는 웃긴다

นอเอ มัลรี คือ-นยัง นานึน อุซกินดา (x3)

그냥 그냥 나는 나는 웃긴다

คือ-นยัง คือ-นยัง นานึน นานึน อุซกินดา

그 누구도 내게 간섭마

คือ นูกุโต แนเก คันซอมมา

같은 말도 하지마

คาทึน มัลโต ฮาจีมา

여기 나맘의 것 It”s my world

ยอกี นามาเม กอซ It”s my world

더 이상 이젠 나를 찾지마

ทอ อีซัง อีเจน นารึล ชัจจีมา

안간힘을 쓰고 있잖아

อันกันนีมึล ซือโก อิซจันนา

걱정 따윈 필요 없어 난

กอกจอง ตาเวน พิลโย ออพซอ นัน

어차피 나는 혼자 떠드는 니 숨만 차

ยอจาพี นานึน ฮนจา ตอทือนึน นี ซุมมัน จา

그냥 모른척 지나가줘

คือ-นยัง โมรึนจอก ชีนากา-จวอ

쉬지 않고 나는 계속 달려가

ชเวจี อันโก นานึน คเยซก ทัล-รยอ-กา

겁내지 말고 나를 따라와

กอบแนจี มัลโก นารึล ตารา-บวา

조금 더 높이 날아가

โชกึม ทอ โนพี นารากา

I can make you want me so

누구보다 나를 더 믿는걸

นูกูโบดา นารึล ทอ มิดนึนกอล

못이기는 척 나를 따라와

โมชีกีนึน จอก นารึล ตาราบวา

Gonna be the one that I want

Chitty Chitty Bang Bang

Chitty Chitty Bang Bang

너의 말이 그냥 나는 웃긴다

너의 말이 그냥 나는 웃긴다

너의 말이 그냥 나는 웃긴다

นอเอ มัลรี คือ-นยัง นานึน อุซกินดา (x3)

그냥 그냥 나는 나는 웃긴다

คือ-นยัง คือ-นยัง นานึน นานึน อุซกินดา

여기까지 혼자 왔어 나

ยอกี กาจี ฮนจา วาซอ นา

손 내밀때 어디 있었나

ซน แนมิลแต ออที อิซซอนา

여기 나만의 것 It’s my world

ยอกี นามาเน กอซ It’s my world

쉿! 그냥 나를 지켜봐

ชเวจ! คือ-นยัง นารึล จี-กยอ-บวา

사실 너도 나를 알잖아

ซาชิล นอโต นารึล อัลจันนา

나 의 무대가 두렵잖아

นาเอ มูแตกา ทู-รยอบจันนา

퍽이나 위하는척

พอกีนา เวฮานึน จอก

내걱정 해주는척

แนกอกจอง แฮจูนึนจอก

차라리 그냥 지나가줘

จารารี คือ-นยัง จีนากา-จวอ

쉬지않고 나는 계속 달려가

ชเวจีอันโก นานึน คเยซก ทัลรยอกา

겁 내지 말고 나를 따라와

กอบแนจี มัลโก นารึล ตาราวา

조금 더 높이 날아가

โชกึม ทอ โนพี นารากา

I can make you want me so

누구보다 나를 더 믿는걸

นูกูโบดา นารึล ทอ มิทนึนกอล

못 이기는 척 나를 따라와

มซ อีกีนึน จอก นารึล ตาราวา

Gonna be the one that I want

Chitty Chitty Bang Bang

Chitty Chitty Bang Bang

(Rap

Chitty Chitty Bang Bang

넌 상대가 안돼

นอน ซังแด.กา อัน-ดแว

쓸데없는 참견말고 가던길 갈래?

ซึลเต ออพนึน ชัม-กยอนมัลโก คาตอนกิล กัลแร ?

내 무대는 포폭발해 널 미치게 만들어

แน มูแตนึน โพพกพัลแร นอน มีจีเก มันทือรอ

더 큰 일이 아기전에 그냥 내 말 들어

ทอ กึน อีรี อากีจอนเน คือ-นยัง แนมัล ทึลลอ

너의 말이 그냥 나는 웃긴다

นาเอ มัลรี คือ-นยัง นานึน อุซกินดา

어디서 감히 그러다가 맞는다

ออทีซอ คัมมี คือรอดากา มัจกินดา

내가 등장하면

แนกา ทึงจังงา-มยอน

All my lady is going down

너만 모르고 있잖아

นอมัน โมรือโก อิซจันนา )

나를 조정하길 바랐니

นารึล โชจองงากิล พารัซนี

원하는 걸 돌려 달랬니

วอนฮานึน กอล ทล-รยอ ทัลแรซนี

제발 정신차려

เจบัล จองชินจา-รยอ

그대로 다 차렷

คือแดโร ดา จา-รยอซ

거기까지 I can make it right

คอกีกาจี I can make it right

쉬지않고 나는 계속 달려가

ชเวจี อันโก นานึน คเยซก ทัล-รยอ-กา

겁내지 말고 나를 따라와

กอบแนจี มัลโก นารึล ตารา-บวา

조금 더 높이 날아가

โชกึม ทอ โนพี นารากา

I can make you want me so

누구보다 나를 더 믿는걸 (넌 나를 믿는걸)

นูกุโบดา นารึล ทอ มิทนึนกอล (นอน นารึล มิทนึนกอล)

못이기는 척 나를 따로아 (빨리 따라와)

โมชีกีนึน จอก นารึล ตาโรอา (ปัลรี ตาราวา)

Gonna be the one that I want

Chitty Chitty Bang Bang

Chitty Chitty Bang Bang

너의 말이 그냥 나는 웃긴다

너의 말이 그냥 나는 웃긴다

너의 말이 그냥 나는 웃긴다

นอเอ มัลรี คือ-นยัง นานึน อุซกินดา (x3)

그냥 그냥 나는 나는 웃긴다

คือ-นยัง คือ-นยัง นานึน นานึน อุซกินดา

Be the first to like.
loading...