เนื้อเพลง ฝันเดียวที่ต้องการ – clash

เพลง : ฝันเดียวที่ต้องการ

ศิลปิน : clash

เนื้อเพลง :

ฝันมากมายที่ต้องการ มันยากเกินได้มา

ไขว้คว้าไม่ได้ อย่าไปท้อ

เลือกฝันเดียวที่ต้องการ

แค่ฝันเดียวตั้งใจจะคว้าให้ได้

ทุ่มเข้าไว้ สู้สุดแรงใจ มันต้องได้มา

แค่ฝันเดียวเท่านั้น

หนึ่งฝันที่ใจอยากจะมีที่สุดในใจ

จำไว้ไม่คิดเดินกลับหลัง

เพื่อฝันแม้จะเหนื่อยเพียงใด

ย้ำกับตัวเองสู้ไป

ดาวมากมายหลายล้านดวง

ขอสักดวงเอื้อมมือไขว่คว้า

ต้องได้ถ้าไม่ท้อ

ขอให้ทำด้วยหัวใจ

สู้ด้วยใจรักจริง สู่ฝันข้างหน้า

ถ้าต้องล้มให้บอกตัวเองจะไม่เสียใจ

แค่ฝันเดียวเท่านั้น

หนึ่งฝันที่ใจอยากจะมีที่สุดในใจ

จำไว้ไม่คิดเดินกลับหลัง

เพื่อฝันแม้จะเหนื่อยเพียงใด

ย้ำกับตัวเองสู้ไป

เพียงใจเราไม่เคยท้อ

ฝันต้องได้ดั่งใจหวัง

แค่ฝันเดียวเท่านั้น

หนึ่งฝันที่ใจอยากจะมีที่สุดในใจ

จำไว้ไม่คิดเดินกลับหลัง

เพื่อฝันแม้จะเหนื่อยเพียงใด

ย้ำกับตัวเองสู้ไป

แค่ฝันเดียวเท่านั้น

หนึ่งฝันที่ใจอยากจะมีที่สุดในใจ

จำไว้ไม่คิดเดินกลับหลัง

เพื่อฝันแม้จะเหนื่อยเพียงใด

ย้ำกับตัวเองสู้ไป

Be the first to like.
loading...