เนื้อเพลง กอด – บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์

เพลง : กอด

ศิลปิน : บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์

เนื้อเพลง :

คำบางคำ จากคนบางคน ไม่อาจจะบอกเรื่องราว

คำบางคำ แค่เอ่ยเบาๆ ก็ยังว่ายากเกินไป

ใจบางใจ เก็บคำเป็นพัน ที่อยากจะสื่อถึงใจ

ก็คงต้องใช้ เวลามากมาย เอ่ยคำเป็นพันที่มี

ไม่รู้ว่าเธอรู้ไหม หัวใจของฉันในตอนนี้

ล้านคำดีๆ ไม่จำเป็นต้องมี เพียงแค่เธออยู่ตรงนี้

และเมื่อเธอกอดฉัน ไม่ต้องบอกว่ารัก ก็รู้ได้ทันที

หัวใจรู้สึก ถึงอะไรดีๆ เมื่อใจได้ใกล้ใจ

และเมื่อเธอกอดฉัน ก็ไม่มีคำไหน ให้ฉันต้องบรรยาย

แล้วเธอว่าไง แล้วเธอรู้สึกไหม เมื่อฉันกอดเธอ

ไม่รู้ว่าเธอรู้ไหม หัวใจของฉันในตอนนี้

ล้านคำดีๆ ไม่จำเป็นต้องมี เพียงแค่เธออยู่ตรงนี้

และเมื่อเธอกอดฉัน ไม่ต้องบอกว่ารัก ก็รู้ได้ทันที

หัวใจรู้สึก ถึงอะไรดีๆ เมื่อใจได้ใกล้ใจ

และเมื่อเธอกอดฉัน ก็ไม่มีคำไหน ให้ฉันต้องบรรยาย

แล้วเธอว่าไง แล้วเธอรู้สึกไหม เมื่อฉันกอดเธอ

และเมื่อเธอกอดฉัน ไม่ต้องบอกว่ารัก ก็รู้ได้ทันที

หัวใจรู้สึก ถึงอะไรดีๆ เมื่อใจได้ใกล้ใจ

และเมื่อเธอกอดฉัน ก็ไม่มีคำไหน ให้ฉันต้องบรรยาย

แล้วเธอว่าไง แล้วเธอรู้สึกไหม เมื่อฉันกอดเธอ

Be the first to like.
loading...