เนื้อเพลง rain off – kim tae woo

เพลง : rain off

ศิลปิน : kim tae woo

เนื้อเพลง :

빗물이 내려서-김태우

เพลง บิซมูลี แนรยอซอ-คิมแทวู

안녕이란 너의 말에 나 웃으며

อันนยองีรัน นอวี มาเร นา อูซึมยอ

아무렇지 않은 듯 행복하라며

อามูรอจี อันนึน ดึซ แฮงบกฮารามยอ

가는 너의 뒷 모습 바라보면서

กานึน นอเว ดิซ โมซึบ พาราโบมยอนซอ

나 땜에 울지 않길 기도했어

นาแดเม อุลจี อันกิล กีโดแฮซอ

흐르는 눈물 보며 떠날 수가 없는데

ฮือรือนึน นุนมุล โบมยอ ดอนัล ซูกา ออบนึนเด

널 보낼수가 없는데

นอล โพแนลซูกา ออบนึนเด

빗물이 내려서 정말 괜찮았어

บิซมูลลี แนรยอซอ จองมัล กเวนชานาซอ

눈물이 보이질 않아 괜찮았어

นุนมุลลี โพอีจิล อันนา กเวนชานาซอ

괜찮아서 떠나는 너를 잡지 못했어

กเวนชานาซอ ดอนานึน นอรึล จัพจี โมซแฮซอ

니 마음속 아픈 기억 모두 다 지워줄

นี มาอึมโซกาพึน กีออก โมดู ดา จีวอจุล

빗물이 내려서

บิซมุลลีแนรยอซอ

시간 흘러 잊은줄만 알았던 너

จีกัน ฮึลรอ อิซจึนจุลมัน อารัซดอน นอ

아무렇지 않은 듯 그렇게 살아

อามูรอจี อันนึน ดึซ คือราเก ซารา

홀로 걷는 뒷모습만 봐도 바로 너

โฮลโร กอดนึน ดเวซโมซึบมันบวาโด บาโร นอ

오늘도 그때처럼 비가 내려

โอนัลโด คือแดชอรอม พีกา แนรยอ

눈물이 나려고해 그녀를 잡으려해

นุนมูลี นารยอโกแฮ คือนยอรึล จาบือรยอแฮ

웃게 해줄 수 없는데

อุซเก แฮจุล ซู ออบนึนเด

빗물이 내려서 정말 괜찮았어

บิซมูลลี แนรยอซอ จองมัล กเวนชานาซอ

눈물이 보이질 않아 괜찮았어

นุนมุลลี โพอีจิล อันนา กเวนชานาซอ

괜찮아서 떠나는 너를 잡지 못했어

กเวนชานาซอ ดอนานึน นอรึล จัพจี โมซแฮซอ

니 마음속 아픈 기억 모두 다 지워줄

นี มาอึมโซกาพึน กีออก โมดู ดา จีวอจุล

빗물이 내려서

บิซมุลลีแนรยอซอ

가지 말라고 떠나지 말라고

กาจี มัลราโก ดอนาจี มัลราโก

맘으로 말할게

มามึลโร มัลฮัลเก

니 맘이 울어서 빗물이 내렸어

นี มามี อุลรอซอ บิซมุลรี แนรยอซอ

내 맘이 울어서 눈물이 내렸어

แน มามี อุลรอซอ นุนมุลลี แนรยอซอ

사랑해서 떠나는 너를 잡지 못했어

ซารังแฮซอ ดอนานึน นอรึล จับจี โมซแฮซอ

맑게 개인 너의 삶에 슬픔을 안겨줄 빗물이 될까봐

มัลเก แกอิน นอวี ซัลเร ซึลพึมมึล อันกยอจุล มิซมุลรี ดเวกาบวา

by poys23 ๑ ๑

thai lyrics : cyberpanda (*y*)

Be the first to like.
loading...